fbpx
Close

PRFoods võib turuolukorda arvestades majandusaastaga rahule jääda

Avatar

Foto: Siim Semiskar

PRFoods avaldas oktoobri lõpus auditeeritud konsolideeritud majandusaasta aruande. Ettevõtte juhtkonna sõnul jäi aasta kokkuvõttes müügilangus 8,7% tasemele ning finantsaasta EBITDAks kujunes 1,9 miljonit eurot. Arvestades valitsevat olukorda turgudel, kus grupi ettevõtted tegutsevad ning võrreldes meie konkurentide tulemusi, võib aastaga rahule jääda.

Grupi konsolideeritud EBITDA oli 1,9 miljonit eurot (18/19: 1,7 miljonit eurot), kasvades eelmise aastaga võrreldes 8,0%. Äritegevuse EBITDAks (s.o enne ühekordseid tulusid-kulusid ja kalavarude ümberhindlust) kujunes 2,8 miljonit eurot. Äritegevuse EBITDAd mõjutas negatiivselt suitsutatud toodete osakaalu vähenemine käibes, mis tulenes peamiselt Soome müügikoguste vähenemisest private labeli segmendis, Covid-19 negatiivne mõju HoReCa sektori müügile ning kala turuhindade langus.

Aruandeaasta puhaskahjumiks kujunes 1,9 miljonit eurot, sh finantskulud kasvasid 0,3 miljoni euro võrra seoses intressikulude kasvuga (investeerimislaenu intress 3,25% vs võlakirjaintress 6,25%).

Käesolevat finantsaastat jääb mõjutama Covid-19 ning kindlasti näeme alanud majanduskriisi mõjusid realiseerumas järgmisel finantsaastal. Me eeldame, et HoReCa sektori taastumist ei ole näha enne 2021.aastat. Arvestades, et kogu globaalse HoReCa osakaal lõhe ja forelli puhul on ca 30% on koroonaepideemia mõjul tekkinud turul nii tooraine kui valmistoodangu ülepakkumine. Tarbimise vähenemise trend on näha ka teiste toiduainete puhul, näiteks liha ja piim, kuna kehtivad nii reisi- kui sisemaised piirangud. Samas, riikides, kus on siiani edukalt koroonaviirusega võideldud, sh Eesti, on näha HoReCa kiiret taastumist. Kuna olukord muutub kiiresti, on raske teha pikaajalisi ennustusi.

Loe majandustulemusi SIIT.

scroll to top