fbpx
Close

Koroonaaja allahindlused vähendasid esimeses kvartalis EfTENi müügitulu

Avatar

Foto: EfTEN

EfTEN III kinnisvarafond avaldas neljapäeval, 29.aprillil börsiteate vahendusel ettevõtte 2021. aasta I kvartali vahearuande. Aruandest seisab, et olenemata koroonaviiruse piirangutest on fondi I kvartali tulemused üle ootuste head. Aga ilma ajutiste Covid-19 allahindlusteta teeniks fondi konsolideeritud kinnisvaraportfell 8,3% kõrgemat müügitulu.

Covid-19 kiirenenud leviku ja kasvanud piirangute taustal on fondi tulemused 2021.aasta I kvartalis üle ootuste head. Saules Miestase kaubanduskeskuses Leedus on üüritulu küll seoses ajutiste allahindlustega võrreldes eelmise aasta I kvartaliga keskmiselt 22% võrra langenud, kuid ülejäänud kinnistute üüritulule kriis 2021. aasta I kvartalis olulist mõju ei avaldanud. Samas on osade üürnikega sõlmitud lisakokkuleppeid üürimaksete edasilükkamiseks kuni maikuuni, mis omakorda avaldab ajutist negatiivset mõju fondi rahavoogudele.

EfTEN-i I kvartali müügitulu oli 2,867 miljonit eurot, kasvades aastatagusega võrreldes 17,4%. Kontserni neto renditulu oli 2021. aasta I kvartalis kokku 2,770 miljonit eurot, kasvades aastatagusega võrreldes 22,5%. Puhaskasum samal perioodil oli 1,795 miljonit eurot (2020: 1,368 miljonit eurot). Paremad kasuminäitajad tulenevad peamiselt uute, 2020. aastal tehtud kinnisvarainvesteeringute üüritulu lisandumisest, kuid ka vakantsuse vähenemisest Leedu büroohoonetes. Covid-19 negatiivne mõju fondi üüritulule võrreldes eelmise aasta I kvartaliga on ligikaudu 150 tuhat eurot. Ilma ajutiste Covid-19 allahindlusteta teeniks fondi konsolideeritud kinnisvaraportfell 8,3% kõrgemat müügitulu.

2021. aasta I kvartalis sõlmiti muuhulgas uued üürilepingud Ulonu ja Laisvese büroohoonetes Leedus, mis vähendas fondi vakantsuse määra 0,8%-ni.

Neto renditulu marginaal oli 2021. aasta I kvartalis 97%, seega moodustasid kinnistute haldamisega otseselt seotud kulud (s.h maamaks, kindlustus, hooldus- ja parenduskulud ning turustuskulud) 3% müügitulust. Fondi kulud on madalamad peamiselt seoses koroonakriisist tulenevate piirangutega kaubanduskeskustele ning sellest tulenevast turustuskulude vähendamisest.

Kontserni varade maht 31.03.2021 seisuga oli 151,727 miljonit eurot, s.h kinnisvarainvesteeringute õiglane väärtus moodustas varade mahust 95%.

Vaata majandustulemusi SIIT.

scroll to top