fbpx
Close

Baltic Horizon Fondi osaku puhasväärtus veebruaris langes

Avatar

Foto: Siim Semiskar

Baltic Horizon Fond teatas börsiteate vahendusel, et osaku puhasväärtus (NAV) 2021. aasta veebruari lõpu seisuga on 1,1416 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtus langes 0,23% võrreldes eelneva kuu seisuga. Puhasväärtuse vähenemine on seotud osakuomanikele rahalise väljamaksete arvesse võtmisega summas ligikaudu 1,3 miljonit eurot. Arvestamata väljamaksete mõju Fondi puhasväärtusele, oleks renditegevusest teenitud rahavoog puhasväärtust 0.73% võrra tõstnud.

2021 aasta veebruari auditeerimata konsolideeritud üüritulu oli 1,5 miljonit eurot, mis näitab üüritulu kasvu võrreldes eelmise kuuga 0,2 miljoni euro võrra. Edukad läbirääkimised üürnikega viisid 2021. aasta veebruaris üüritulu kasvuni pärast märkimisväärseid üürisoodustusi kõige rohkem mõjutatud üürnikele jaanuaris. Fondi juhtkond on edukalt sõlminud mitme üürnikuga võla tagasimaksegraafikud, mille tulemuseks on osaline halbade laenude tühistamine. Baltic Horizon Fond teenis 2021. aasta veebruaris auditeerimata konsolideeritud puhaskasumit 0,8 miljonit eurot, seisab ettevõtte börsiteates.

2021. aasta veebruari lõpus moodustas fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 11,5 miljonit eurot, mis näitab piisavat likviidsust ja finantsilist paindlikkust. 1,3 miljoni euro jaotamine investoritele 2021. aasta veebruaris oli peamine põhjus raha ja raha ekvivalentide vähenemisele kuu jooksul. Vaatamata teise COVID-19 laine ajal üürnikele antud üürisoodustustele Baltikumis, teenib fond jätkuvalt stabiilset positiivset rahavoogu.

28. veebruar 2021 seisuga oli fondi konsolideeritud varade kogumaht 355,5 miljonit eurot. Fond on investeerinud täiendavad 0,4 miljonit eurot Meraki büroohoonete käimasolevatesse ehitustöödesse 2021. aasta veebruaris.

scroll to top