fbpx
Close

Baltic Horizon Fondi osaku puhasväärtus juunis vähenes

Avatar

Foto: Siim Semiskar

Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2019. aasta juuni lõpu seisuga on 1.3381 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtuse muutus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga on -1.28%. Fondi puhasväärtuse vähenemine tulenes mõnevõrra vähenenud poolaasta kinnisvara hindamistest ning negatiivsest muutusest rahavoogude riskimaandamisinstrumendi reservis, mis on tingitud euribori langusest. 2019. aasta juunis vähenes portfelli õiglane väärtus 2,439 tuhande euro võrra (-0.72%). Osade portfellis olevate kinnisvarainvesteeringute väärtused vähenesid peamiselt järgmisteks aastateks prognoositud EL-i ja Balti riikide tarbijahinnaindeksi tasemete languse tõttu, mida kasutatakse hindamisarvutustes. Varahindamiste kokkuvõte on kättesaadav Baltic Horizon fondi veebilehel. Lisateavet esitatakse järgmises vahearuandes.

scroll to top