fbpx
Close

Baltic Horizon Fond plaanib investoritele maksta 0,011 eurot osaku kohta

Avatar

Foto: Siim Semiskar

Baltic Horizon fond teatab börsiteate vahendusel, et fondivalitseja võttis vastu otsuse teha osakuomanikele rahaline väljamakse 0.96% ulatuses 2021.a. esimese kvartali kaalutud keskmisest puhasväärtusest. Väljamakse suurus kokku on ligikaudu 1,32 miljonit eurot, mis ühe osaku kohta on 0,011 eurot. Väljamakse viimase 12 kuu jooksev tootlus on 5.4%.

2021. aasta I kvartalis genereeris fond tehingutest auditeerimata genereeritud netorahavoogu 2,03 miljonit eurot. Turul valitseva ebakindluse tõttu vähendatud väljamaksega 1,32 miljonit eurot, otsustas fond säilitada 0,71 miljonit eurot jaotatavat rahavoogu. Viimase nelja kvartali jooksul on ettevõte suurendanud väljamaksete reservi 5,07 miljoni euroni.

Fondi juhatus otsustas säilitada jaotussumma stabiilsena, et väljamakse suhe oleks kooskõlas varasema, COVID-19 pandeemia esimese laine jooksul tehtud väljamaksega aastal 2020. Fondivalitseja usub, et väljamakse summa vähendamine on kõigi osakuomanike ja seotud osapoolte huvides. Vähenenud väljamakse jaotamine parandab fondi likviidsust, mis peaks pakkuma täiendavat suutlikkust majanduse stabiliseerumisel turul erinevaid võimalusi kasutada.

Fond on viimase 12 kuu renditulust kokku teinud väljamakseid 7,45 miljoni euro eest.

Väljamaksed fondi arvelt tehakse 18. mail 2021.a. Ex-kuupäev on 13. mai. Väljamakseid on õigus saada osakuomanikel, kes on registrisse kantud kui osakuomanikud 14. mai 2021.a. T2S arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (Fikseerimispäev).

scroll to top