fbpx
Close

Baltic Horizon Fondi osaku puhasväärtus langes rohkem kui 5 protsenti

Avatar

Foto: Siim Semiskar

Baltic Horizon Fond teatas börsiteate vahendusel, et osaku puhasväärtus (NAV) on 2020. aasta detsembri lõpu seisuga 1.1395 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtuse muutus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga on -5,73%. NAVi mõjutas negatiivselt kinnisvarainvesteeringute väärtuse langus. Negatiivse mõju puhasväärtusele kompenseeris osaliselt kinnisvarainvesteeringute äritegevuse positiivne tulemus.

31. detsembri 2020 seisuga vähenes Baltic Horizon Fondi portfelli õiglane väärtus 340,0 miljoni euroni. 2020. aasta detsembris tõi portfelli ümberhindamine õiglase väärtuse kaotuse 9,4 miljonit eurot (-2,69% portfelli väärtusest) peamiselt COVID-19 pandeemia põhjustatud piirangute tõttu ostukeskustes. Portfelli hindamine põhineb sõltumatu kinnisvarahindaja Newsec Baltics poolt läbi viidud hindamistel. Portfelli kinnisvarainvesteeringute õiglane väärtus langes varasemate hindamistega võrreldes peamiselt diskontomäära eelduste ja rahavoogude prognooside languse tõttu. Väljumiste tootluse eeldused jäid sarnaseks 2019. aasta hindamiste eeldustega, seisab fondi pressiteates.

2020. aasta 12 kuu auditeerimata konsolideeritud üüritulu oli 19,8 miljonit eurot, mis ületas eelmise aasta sama perioodi üüritulu 0,6 miljoni euro võrra. Tugeva kasvu taga olid Galerija Centrs´i ja North Star`i omandamised, millel oli positiivne mõju kontserni üüritulu kasvule 2020. aastal võrreldes 2019. aastaga, ehkki üüritulu kasv 2020. aastal aeglustus üürnikele antud abistamismeetmete tõttu COVID-19 pandeemia ajal. Fond teenis detsembris 2020 auditeerimata konsolideeritud puhaskahjumit 8,4 miljonit eurot.

2020. aasta detsembri lõpus moodustas fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 13,3 miljonit eurot, mis näitab piisavat likviidsust ja finantsilist paindlikkust. Vaatamata Baltikumi teise COVID-19 laine ajal üürnikele antud üürisoodustustele teenib fond jätkuvalt stabiilset positiivset rahavoogu. Sularaha hulk pangakontodel kasvas 2020. aasta detsembris 0,9 miljoni võrra. Fondi juhtkond jälgib aktiivselt laekumisi üürnikelt. Nõuded üürnike vastu püsisid detsembri lõpus tavapärasel tasemel 1,4 miljoni euro juures.

31. detsembri 2020 seisuga oli Fondi konsolideeritud varade kogumaht 355,6 miljonit eurot. Fond on investeerinud täiendavad 0,5 miljonit eurot Meraki büroohoonete käimasolevatesse ehitustöödesse 2020. aasta detsembris.

scroll to top