fbpx
Close

Baltic Horizon Fondi osaku puhasväärtus augustis kasvas

Avatar

Foto: Siim Semiskar

Baltic Horizon Fondi osaku puhasväärtus (NAV) 2021. aasta augusti lõpu seisuga on 1,0466 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga kasvas +0,65%. Fondi kogu puhasväärtus tõusis kuuga 125,2 miljoni euroni. NAVi mõjutas positiivselt kinnisvara renditegevusest teenitud rahavoog. EPRA NRV 2021. aasta augusti lõpu seisuga on 1,1206 eurot osaku kohta, mis tähendab +0,62% kasvu viimase kuuga.

2021. aasta augusti auditeerimata konsolideeritud üüritulu oli 1,5 miljonit eurot. Renditulu muutust mõjutasid peamiselt kaubanduskeskuste üürnike jaoks arvele võetud esimesel poolaastal tehtud ajutised allahindlused. Fond teenis 2021. aasta augusti auditeerimata konsolideeritud puhaskasumit 0,8 miljonit eurot. Täituvus oli 31. augusti 2021 seisuga tugev 93,1%. Üldine üüri kogumine oli positiivne ning 2021. majandusaasta jooksul on seni kogutud 90,6% üüriarvetest, seisab pressiteates.

2021. aasta augusti lõpus moodustas Fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 14,6 miljonit eurot, mis näitab head likviidsust ja finantsilist paindlikkust. Fond plaanib ülejäänud aasta jooksul investeerida osa olemasolevast rahast arendusprojektidesse. Nõuded ostjate vastu olid 2021. aasta augusti lõpus 2,2 miljonit eurot. Vaatamata COVID-19 teise laine ajal üürnikele antud üürisoodustustele teenib Fond jätkuvalt stabiilset positiivset rahavoogu.

31. august 2021 seisuga oli Fondi konsolideeritud varade kogumaht 347,1 miljonit eurot. Fond on investeerinud täiendavalt 0,4 miljonit eurot Meraki büroohoonete käimasolevatesse ehitustöödesse 2021. aasta augustis.

scroll to top