fbpx
Close

Baltic Horizon Fondi osaku puhasväärtus ja renditulu augustis kasvasid

Avatar

Foto: Siim Semiskar

Baltic Horizon Fond avaldas böristeate vahendusel osaku puhasväärtuse ehk NAVi ja majandustulemused 2020. aasta augusti lõpu seisuga. Fondi puhasväärtus on 1,2181 eurot osaku kohta, mis suurenes eelneva kuuga võrreldes 0,69%. Fondi kogu puhasväärtus tõusis kuuga 138,1 miljoni euroni. Puhasväärtust mõjutas positiivselt renditegevusest teenitud rahavoog ning muutus rahavoogude riskimaandamisinstrumendi reservis.

EPRA NAV, EPRA NRV ja EPRA NTA kasvas 2020. aasta augusti lõpu seisuga 1,3060 euroni osaku kohta, mis tähendab +0.63% kasvu võrreldes eelmise kuuga.

Aasta esimese 8 kuu konsolideeritud puhas renditulu ulatus 13,6 miljoni euroni, ületades eelmise aasta sama perioodi renditulu 1,8 miljoni euro ehk + 15,3% võrra. Tugeva kasvu taga olid Galerija Centrs`i ja North Star`i omandamised, millel oli positiivne mõju fondi renditulu kasvule 2020. aastal (võrreldes 2019. aastaga), ehkki renditulu kasv 2020. aastal aeglustus üürnikele antud abistamismeetmete tõttu COVID-19 pandeemia ajal. COVID-19 kriisi otsene mõju 2020. aasta augusti puhtale renditulule piirdus peamiselt kannatanud üürnike ajutise üürisoodustusega 0,14 miljoni euro ulatuses, mis on oluliselt vähem võrreldes kuudega teises kvartalis 2020. Fond teenis 2020. aasta augustis auditeerimata konsolideeritud puhaskasumit 0,9 miljonit eurot.

2020. aasta augusti lõpus moodustas fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 7,1 miljonit eurot, mis on piisav likviidsusvajaduste katmiseks. Üüri sissenõudmise määrade paranemine mõjutas positiivselt fondi sularahajääki, samas kui rahalise väljamakse tegemine investoritele summas 1,7 miljonit eurot augustis 2020 aitas kaasa sularaha ja raha ekvivalentide vähenemisele kuu jooksul. Kokku vähenesid fondi sularaha ja raha ekvivalendid 2020. aasta augusti jooksul 1,4 miljoni euro võrra. Pärast edukaid läbirääkimisi üürnikega on fondi juhtkond suutnud vähendada nõudeid 3,3 miljonilt eurolt 2020. aasta mai seisuga 1,6 miljonile eurole 2020. aasta augusti lõpu seisuga.

2020. aasta augustis täitis fond kõiki pangalaenu lepingutes ja võlakirjaemissiooni tingimustes sätestatud eritingimusi. Kogu COVID-19 pandeemia ajal on fond samuti täitnud kõik oma laenukohustused võlausaldajate ees.

Northern Horizon Capital AS kui Baltic Horizon Fondi fondivalitseja jätkab aktiivset pandeemia majandusliku mõju jälgimist.

Loe börsiteadet SIIT.

scroll to top