fbpx
Close

Baltic Horizon Fond plaanib investoritele maksta 0,015 eurot osaku kohta

Avatar

Foto: Siim Semiskar

Baltic Horizon Fond avaldas hiljuti börsiteate vahendusel juhatuse poolt kinnitatud auditeerimata finantstulemused 2020. aasta esimese kuue kuu kohta. 24. juulil kuulutas fond osakuomanikele II kvartali tulemuste eest välja rahalise väljamakse kogusummas 1 701 000 eurot, mis teeb 0,015 eurot osaku kohta. See teeb 2020. aasta II kvartali kaalutud keskmise puhasväärtuse tootluseks 1,14%.

2020. aasta alguses hakkas kõikjal maailmas levima uus koroonaviirus (COVID-19), mis on mõjutanud erinevate riikide, sh Balti riikide, ettevõtteid ja majandust. On ilmne, et fondi 2020. aasta II kvartali majandusnäitajaid ja kinnisvarainvesteeringute hindamistulemusi mõjutasid viirusepuhangu mõju rentnike finantstulemustele ja pandeemia tõttu rakendatud leevendusmeetmed. Praegu saadaoleva informatsiooni alusel usub Fondivalitseja siiski, et COVID-19 pandeemia avaldab fondi tulemustele pigem ajutist mõju ning vähem, kui algselt arvati. Hästi hajutatud portfell peaks võimaldama fondil COVID-19 mõju piirata ja jätkuvalt korralikke konsolideeritud majandustulemusi saavutada.

Fondi finantsseisundi tugevdamiseks on fond otsustanud jätta ligikaudu 2,7 miljoni euro ulatuses jaotuskõlblikku rahavoogu 2020. aasta I poolaasta tulemuste eest välja maksmata. Viimase kahe kvartali vältel on fond suurendanud oma väljamaksete reservi 3,5 miljoni euroni. Fondivalitseja on veendunud, et väljamaksete vähendamine praegusel ajal ning selle abil ettevõtte finantsseisundi kaitsmine ja tugevdamine on nii fondi kui ka investorite huvides.

2020. aasta I poolaastal teenis ettevõte 10,4 miljonit eurot puhast renditulu, 2,2 miljonit eurot rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Kasv saavutati tänu uutele, 2019. aastal kaasatud kapitali abil omandatud kinnisvara-investeeringutele. Galerija Centrsi ostukeskuse ja North Stari ärikeskuse omandamine mõjutas kontserni puhta renditulu kasvu, hoolimata sellest, et 2020. aasta II kvartalis puhta renditulu kasv aeglustus, sest rentnikele tehti COVID-19 pandeemia tõttu soodustusi. Galerija Centrsi lisandumine suurendas 2020. aasta I poolaasta puhast renditulu 1,8 miljoni euro võrra ja North Stari lisandumine 0,7 miljoni euro võrra.

Loe täispikkuses börsiteadet SIIT.

scroll to top