fbpx
Close

Viimase kvartali kergest koperdusest hoolimata näitas Tallinna Kaubamaja 2018. aastal kasvu

Avatar

Foto: Siim Semiskar

Tallinna börsil noteeritud Tallinna Kaubamaja Grupp (TKM1T) avaldas neljapäeval börsi vahendusel esimesena olulistest Balti börsifirmadest oma 2018. aasta IV kvartali ja kogu aasta auditeerimata majandustulemused. Aasta plaanis kasvatati müügitulu ja kasumit, kuigi neljandas kvartalis puhaskasumi number veidi vähenes. Taaskord oli edukas aasta automüügisegmendis, kus müüdi aastaga üle 5000 masina.

Tallinna Kaubamaja Grupi 2018. aasta neljanda kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 182,4 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 4,2%. 12 kuu müügitulu oli 681,2 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2017. aasta tulemusega, mil müügitulu oli 651,3 miljonit eurot, 4,6%.

Grupi 2018. aasta neljanda kvartali konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 11,5 miljonit eurot, mis on 3,3% madalam eelnenud aasta võrreldava perioodi kasumist. Kontserni 2018. aasta puhaskasum oli 30,4 miljonit eurot, mis on 2,0% eelnenud aasta kasumist parem. Maksueelne kasum oli kaheteistkümnel kuul 36,7 miljonit eurot, kasvades varasema aastaga võrreldes 0,7%. Puhaskasumit mõjutas dividendimakse, millelt 2018. aasta I kvartalis arvestati tulumaksu 6,3 miljonit eurot, aasta varem arvestati tulumaksu summas 6,7 miljonit eurot.

2018. aasta neljandas kvartalis jätkas Grupp tugevate müügitulemustega. Kõige rohkem kasvatas müüke supermarketite segment, mis sai novembris lisa kahe uue Selveri kaupluse näol Tallinnas. Kaubamaja õnnestunud müügikampaaniad ning I.L.U. eduka uue e-poe käivitamine kergitasid Kaubamajade segmendi müügitulu ja kasumit võrreldes 2017. aasta viimase kvartaliga.

Aasta kokkuvõttes tegid väga eduka aasta autokaubanduse ning supermarketite segmendid, suutes kasvatada müüke ning parandada kasuminumbreid. Grupi e-poodide müügitulemused kasvasid 2018. jõudsalt, seejuures kasvud ületasid endiselt Eesti e-kaubanduse müügistatistikat. Grupi tööjõukulud kasvasid aastaga 8,7%, seejuures kasvas grupi töötajate keskmine palk 6,1%.

Neljanda kvartali kasumit mõjutasid kinnisvarainvesteeringute ümberhindlused. Kinnisvarainvesteeringute väärtus 2018. aastal kasvas, kuid kasv jäi pisut alla 2017. aasta kasvule, mille tulemusena positiivne mõju maksudele, finantskuludele, –tuludele ning kulumieelsele kasumile (EBITDA) oli 2018. aastal 1,0 miljon eurot väiksem.

Selverid

Supermarketite ärisegmendi 2018. aasta konsolideeritud müügitulu oli 450,1 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga 3,9%. Selveritest tehti 2018. aastal 38,8 miljonit ostu, mis ületas aasta varasemat 3,1%. 2018. aasta supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 18,6 miljonit eurot, kasvades võrrelduna eelnenud aastaga 1,8 miljonit ning puhaskasum oli 14,6 miljonit eurot, kasvades võrrelduna eelnenud aastaga 1,4 miljonit eurot.

Supermarketite segmendi kasumi kujunemisele on mõju avaldanud eelkõige müügitulu kasv. Tegevuskulude osas on parandatud eelnenud aasta tegevuskuluefektiivset taset. Tugevast palgasurvest ning uutesse avatavatesse kauplustesse personali värbamisest tingituna kiirenes aasta teises pooles tööjõukulude kasv.

Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi 2018. aasta müügitulu oli 100,9 miljonit eurot, mis jäi eelnenud aasta samale perioodile alla 1,5%. Kaubamajade segmendi 2018. aasta maksueelne kasum 3,8 miljonit eurot, mis jäi aastatagusele tulemusele alla 12,2%. Kaubamajade segmendi 12 kuu müügitulu mõjutas sel aastal pikem ja jõulisem suvine allahindluskampaania, kuna pikk talv ja varakult alanud suvi ei soodustanud kevadkaupade müüke. Suviseid müüke mõjutas veel olulisel määral Gonsiori tänava remont ja Tammsaare pargi renoveerimine, mis häiris kogu kesklinna liiklust ja jalakäijate liikumist, takistades klientide ligipääsu ja vähendades Tallinna müügimajja sisenejate arvu. Lähtuvalt Kaubamaja asukohast Tallinna südalinnas, on 2018. aasta tulemust oluliselt mõjutanud ka turistide arvu struktuurne muutus 2018. aastal, kus Soome turistide arv on langenud.

I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2018. aasta müügitulu oli 4,6 miljonit eurot, mis vähenes 2017. aasta müügituluga võrreldes 0,7%. 2018. aasta kahjum oli 0,2 miljonit eurot, mis oli 2017. aasta võrreldava perioodi kahjumist väiksem 0,1 miljoni euro võrra.

Autokaubandus

Autokaubandussegmendi 2018. aasta müügitulu oli 114,9 miljonit eurot. Müügitulu ületas 15,3% eelnenud aasta tulusid, samas KIA-de müügitulu kasvas aasta kokkuvõttes 1,7%. 2018. aastal müüdi Grupi autosegmendis kokku 5 050 uut sõidukit. Autokaubandussegmendi 2018. aasta puhaskasum oli 3,7 miljonit eurot, olles 11,9% aasta varasemast kasumist suurem. Segmendi 2018. aasta maksueelne kasum oli 4,4 miljonit eurot, ületades 2017. aasta kasumit 13,4%.

2018. aasta autokaubandussegmendi edu aluseks võib lugeda tütarettevõtetest edasimüüjate väga edukat aastat. Kõik kolm jaemüüjat Viking Motors AS Tallinnas, Forum Auto SIA Riias ja KIA Auto UAB Vilniuses täitsid kasumiootusi. KIA Auto AS ehk KIA maaletooja majandustulemused olid ootuspärased, kuigi eelnenud aasta ülikõrget tulemust ei ületatud. Kokkuvõttes võib öelda, et autokaubandussegmendi jaoks oli 2018. aasta rekordaasta nii käivete, kasumi kui ka müüdud uute autode arvu poolest.

Jalatsikaubandus

2018. aasta müügitulu jalatsikaubanduse segmendis oli 9,8 miljonit eurot, vähenedes eelnenud aastaga võrreldes 11,2%. Segmendi 2018. aasta maksueelne kahjum vähenes võrreldes 2017. aastaga oluliselt. Kokku paranes tulemus 2,7 miljoni euro võrra, millest 2,2 miljonit eurot moodustas 2017. aastal firmaväärtuse allahindlus.

Kinnisvarad

Kinnisvarade segmendi 2018. aasta grupiväline müügitulu oli 5,4 miljonit eurot. Müügitulu kasvas 2017. aastaga võrreldes 8,1%. Kinnisvarade segmendi 2018. aasta maksueelseks kasumiks kujunes 10,2 miljonit eurot, jäädes eelnenud aasta sama perioodi tulemusele alla 29,4%.

Börsiteade täispikkuses ning IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused on nähtav SIIT.

Graafik: nasdaqbaltic.com

Tallinna Kaubamaja aktsia (TKM1T) jaoks oli lõppenud aasta pigem keeruline ning kui kuni dividendimakseni aprilli alguses näidati tõusu, siis pärast seda tuldi pidevas langustrendis hinnaga isegi kõige madalamas punktis 8,32 euro tasemele. Jaanuariga on hind taas kosunud ning neljapäevane sulgemishind oli 9,04 eurot.

scroll to top