fbpx
Close

Väljamakse investoritele vähendas Baltic Horizon Fondi osaku puhasväärtust

Avatar

Foto: Siim Semiskar

Baltic Horizon Fondi osaku puhasväärtus (NAV) augusti lõpu seisuga on 1.3253 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtuse muutus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga on -1.47%. Puhasväärtuse vähenemine tulenes seoses augustis osakuomanikele rahalise väljamaksete arvesse võtmisega summas ligikaudu 2,62 miljonit eurot ja negatiivsest muutusest rahavoogude riskimaandamisinstrumendi reservis. Arvestamata väljamaksete mõju fondi puhasväärtusele, oleks renditegevusest teenitud rahavoog ja negatiivne muutus rahavoogude riskimaandamisinstrumendi reservis mõjutanud puhasväärtust +0.46% võrra võrreldes eelmise kuuga. Fond teenis 2019. aasta augustis auditeerimata konsolideeritud puhaskasumit 1,120 tuhat eurot.

scroll to top