fbpx
Close

Tallinna Vesi jätkab kriisi ajal kvaliteetteenuste osutamist

Avatar

Foto: Tallinna Vesi

Elutähtsa teenuse pakkujana on AS Tallinna Vesi rakendanud meetmeid oma töötajate ja klientide ohutuse tagamiseks uue koroonaviiruse poolt põhjustatud ülemaailmse Covid-19 haiguspuhangu ajal. Ettevõte jätkab oma klientidele katkematu vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamist ning kinnitab, et praegu ei ole teenuse kvaliteedile ohtu.

Kõiki ohutusmeetmeid rakendatakse kooskõlas vabariigi valitsuse juhiste ning teiste vastutavate riigiasutuste poolt antavate nõuannetega. Tallinna Vesi tagab asjakohase töörežiimi strateegiliselt tähtsatel objektidel, ennekõike Ülemiste veepuhastusjaamas ja Paljassaare reoveepuhastusjaamas, samuti vee- ja kanalisatsioonivõrgu ning pumplate opereerimisel. Tallinna Vesi on vähendanud otsest sotsiaalset suhtlust organisatsiooni sees, samuti oma partnerite ja klientidega, et tagada nende jätkuv heaolu. Oleme ajutiselt sulgenud oma klienditeenindusbüroo uksed ja ühtegi näost-näkku kohtumist koostööpartneritega praegu ei toimu. Jätkuvalt vastame kliendipäringutele telefoni ja e-kirja teel ning teostame kõiki vältimatuid avariitöid. Kõigile meie töötajatele jagatakse pidevaid juhiseid värskeimate soovituste kohta koroonaviiruse leviku tõkestamiseks, seisab ettevõtte pressiteates.

Kuigi viiruselevik Tallinna Vett praegu oluliselt ei mõjuta, muutub olukord ülikiirelt, mistõttu ettevõte jätkab olukorra hoolikat jälgimist ja tegutseb vastavalt. Kuna olukord on ebakindel ja muutuv, ei pea me otstarbekaks esitada kvantitatiivset finantsprognoosi selle puhangu võimaliku mõju kohta AS-ile Tallinna Vesi. Meie prioriteet on jätkuvalt elutähtsa teenuse katkematu osutamine oma klientidele.

scroll to top