fbpx
Close

Eesti pankade laenupakkumisvõime on püsinud hea ja laenupakkumine suurenenud

Avatar

Foto: Pixabay

Eesti Panga värske majanduse rahastamise ülevaate kohaselt on ettevõtjatel ja majapidamistel head võimalused laenu saada. Konkurents pangandusturul on kasvanud ning selle tuules on laienenud laenusaajate ring ja laenutingimused on veidi leevenenud. Rahastamisvõimalused on muutunud mitmekesisemaks tänu pangandusvälise finantsvahenduse kiirele kasvule.

Ettevõtete hinnangud rahastamise kättesaadavusele on viimase kaheksa aasta kõrgemail tasemel. Ettevõtete hinnangul on paranenud nii pankade kui ka teiste laenuandjate valmisolek neile laenu anda. Kõige murelikumad on majutus- ja toitlustus- ning transpordiettevõtted, sest neid on koroonaviiruse levik ja piirangud enim mõjutanud. Kõige rohkem on rahastamisvõimalustega rahul aga väga aktiivne kinnisvarasektor. Laenude hea kättesaadavuse ja suurenenud nõudluse tuules kiirenes kogu ettevõtlussektori pangalaenude kasv 2021. aasta lõpuks ligi 7%ni. Eesti Panga 2021. aasta detsembriprognoosi järgi on lähiaastatel oodata ettevõtete võlakohustuste ligi 8%list kasvu, seisab pressiteates.

Sissetulekute kasv ja kogunenud puhvrid toetavad majapidamiste laenuaktiivsust ja -võimekust. Samal ajal on pangad eluasemeturul aktiivsemaks muutunud. Kokkuvõttes peegeldub see kiires (üle 9%) laenukasvus ja selles, et vaatamata kiirele hinnatõusule pole viimase viie aasta jooksul eluasemete taskukohasus ja kättesaadavus märkimisväärselt halvenenud. Nõudlus tarbimislaenude järele on paaril viimasel aastal olnud varasemast tagasihoidlikum. Tarbimislaenude intressimäärad on seni olnud väga kõrged, kuid konkurentsisurve on hakanud neid mõnevõrra allapoole suruma.

Eesti pankade laenupakkumisvõime on püsinud hea ja laenupakkumine suurenenud. See tähendab, et võimalike laenusaajate ring on laienenud ja laenutingimused mõnevõrra leevenenud. Laenupakkumise julgust on toetanud majanduse hea käekäik, mistõttu on laenude tagasimaksmisega probleeme vähestel ettevõtetel ja majapidamistel ning laenukahjumid on erakordselt väiksed. Pankade jaoks on taganud piisava rahastuse varasematel aastatel kogutud kapitalipuhvrid, hoiuste kiire kasv ja võlakirjaemissioonid.

Konkurents pangandusturul on kasvanud. Mitu kodumaist panka on jõudsalt kasvanud ja oma turuosa suurendanud. Enim paistis see silma ettevõtete pikaajaliste laenude turul. Väiksemal määral suurenes kodumaiste pankade osakaal ka majapidamiste eluasemelaenude turul, aga seal on ülekaalus siiski suured välisomandis olevad pangad. Tarbimislaenude turg oli juba varasemalt ühtlaselt jaotunud ja kontsentratsioon väike. Konkurentsisurve tulemusel on keskmised laenuintressimäärad natuke alanenud. Ettevaates peaks konkurents pangandusturul veelgi suurenema, kuna mitme panga eesmärk on kasvada.

Pangandusvälise finantsvahenduse (era-, riski- ja investeerimisfondid, ühisrahastus, hoiu- laenuühistud, pensionifondid, börs jms) kiire kasv on laiendanud rahastamisvõimalusi. Väga väikestele ja alustavatele ettevõtetele pole pangalaen tihti sobiv või kättesaadav rahastamisviis, sest puudub krediidiajalugu, piisav tagatis või omakapital. Pangandusväline finantsvahendus aitab järjest enam seda lünka täita. Samuti loovad aktsiaturg ja fondid suurematele ettevõtetele võimaluse kaasata võlakapitali kõrval lihtsamini ka omakapitali. Kuigi pangandusväline finantsvahendus on Eestis endiselt tagasihoidlik, rahastas 2021. aastal end pangandusvälise finantsvahenduse kaudu rekordarv ettevõtteid.

scroll to top