fbpx
Close

Tallinna Vee kasum kahanes võimalike kahjunõuete tõttu märkimisväärselt

Avatar

AS Tallinna Vesi avaldas reedese börsipäeva alguses oma 2017. aasta viimase kvartali ja kogu aasta finantstulemused. Kuigi ettevõtte müügitulud kasvasid, siis puhaskasum vähenes, kuna miinusmärgiga pandi kirja detsembris teada saadud kohtulahendist tingitud nõudmiste katmiseks 17,5 miljonit eurot.

Ettevõtte müügitulu oli möödunud aastal 59,82 miljonit eurot (2016. aastal oli see number 58,98 miljonit), mis on 1,4% rohkem kui eelnenud aastal. Samal ajal oli Tallinna Vee puhaskasum 2017. aastal 7,22 miljonit eurot.

Puhaskasum langes 60,7% ehk 11,17 miljonit eurot võrreldes 2016. aastaga. Muutust mõjutasid eelkõige provisjon seoses võimalike kolmandate osapoolte nõuetega, mis võivad järgneda Riigikohtu 12. detsembri 2017 otsusele, juhul kui kohtud peaksid sellised nõuded põhjendatuks lugema. Puhaskasumit mõjutas ka väiksem tulumaks dividendidelt.

Tallinna Vesi selgitas oma aruandes, kuidas jõuti numbrini 17,5 miljonit eurot: “Ettevõtte võimalike diskonteerimata maksete kogusumma tulevikus juhul, kui nõuded kohtu poolt rahuldatakse, on 44 miljonit eurot. Nimetatud hinnanguline summa peegeldab maksimaalset erinevust Tallinna linna poolt kehtestatud tariifide ja Konkurentsiameti metoodika alusel ettevõtte poolt tema parema arusaama järgi (nimetatud metoodikast) arvutatud viimase kolme aasta tariifide vahel. Ettevõtte juhatus on hinnanud võimalikest kahjunõuetest tulenevat kohustust nõuete rahuldamise korral 17,5 miljonile eurole.”

Tallinna Vesi kinnitab, et juhul, kui mainitud kohustused realiseeruvad, kaalub ettevõte Eesti Vabariigi vastu käimasolevas rahvusvahelises arbitraažikohtus (ICSID) esitatud nõude summa suurendamist või uue arbitraažimenetluse alustamist. Ettevõte jälgib olukorda hoolega ja võib mainitud provisjoni suurust muuta vastavalt olukorrale.

Eesti Omanike Keskliidu juhatuse esimees Priidu Pärna leiab Äripäevale antud kommentaaris, et Tallinna Vee poolt välja arvutatud 17,5 miljoni euro puhul on tegemist konservatiivse arvestusega.

Tallinna Vee äriline pool on endiselt väga tugev, sest jättes kõrvale võimalike kolmandate osapoolte nõuete mõju, oleks ettevõtte 2017. aasta puhaskasum olnud 24,17 miljonit eurot, mis on 29,2% või 5,47 miljonit eurot enam kui 2016. aasta samal perioodil.

Tallinna Vee aktsiat (TVEAT) tulemuste avaldamine eriti palju ei mõjutanud, kui veidi enne kella kolme maksis üks aktsia 11 eurot, olles teinud 0,9% kukkumise.

Neljanda kvartali tulemusi tutvustanud webinari saab vaadata SIIT.

Kogu börsiteatega saab tutvuda SIIN.

scroll to top