fbpx
Close

LHV uuendas pikaajalist finantsprognoosi, perioodi kasum peaks kerkima 7,3 miljoni euro võrra

Avatar

Foto: LHV pank

AS LHV Groupi nõukogu kiitis heaks uuendatud finantsprognoosi aastateks 2019–2023, mille kohaselt on oluliselt suurendatud LHV ärimahtude kasvu prognoosi.

Lisaks 2019. aasta 6 kuu tulemustele on uuendatud prognoosis arvesse võetud Danske laenuportfelli ostutehingut, laenumahtude ja hoiuste suurendamist ning madalama euribori mõjusid. Prognoositud kasum perioodil 2019–2023 suureneb kokku 7,3 miljoni euro võrra, erinevatel aastatel jääb kasumi muutus võrreldes olemasoleva prognoosiga 10% piiresse, seisab LHV börsiteates.

Uuendatud prognoosi järgi teenib LHV Group puhaskasumit käesoleval aastal 25,6 miljonit eurot, mida on seni prognoosituga võrreldes 1,8 miljoni euro võrra vähem. Võrreldes varasema prognoosiga suuremad kulud on seotud Danske eralaenude portfelli soetamise ühekordsete kulude ning tehingu tegemiseks hoiuseplatvormide kaudu kaasatud kallima ajutise finantseeringu mõjudega. Suuremaid kulusid aitavad osaliselt katta 122 miljoni euro võrra suuremad laenumahud, millele alates novembri lõpust lisandub 447 miljoni euro suurune Danske eraisikute laenuportfell.

2020. aastal ulatub kasum 39,2 miljoni euroni, mis on 2,8 miljoni euro võrra varasemast prognoosist suurem. Madalama euribori mõju katavad ära kõrgem intressitulu 653 miljoni eurot suuremast laenuportfellist ja kulude langus seoses pandikirjade väljastamisega, mis asendavad hoiuseplatvormidelt kaasatud hoiuseid.

2021. aastal ulatub kasum 50,0 miljoni euroni, mis on 3,6 miljoni euro võrra olemasolevast prognoosist suurem. Madalama euribori mõju katavad ära kõrgem intressitulu 731 miljoni eurot suuremast laenuportfellist ja eralaenude portfelli madalam finantseerimiskulu.

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu sõnul tingis finantsprognoosi uuendamise vajaduse lähikuude plaan kaasata aktsiakapitali. „Meie viimase aasta tegemisi hinnates, on LHV kasv olnud muljetavaldav ning mahtude mõttes isegi kiirenenud. Seetõttu julgeme täna välja öelda, et ka meie ootused tuleviku osas on kasvanud. Soovime investoritele anda LHV tulevikust võimalikult selge ja läbipaistva pildi. Sel aastal oleme aktiivselt oma äri kasvatanud ning lisandunud on erinevaid mõjusid, millega pikema prognoosi puhul arvestada. Tugevalt suurendasime ootusi laenumahtude osas, mida võrreldes senise prognoosiga suurendasime 2019. aasta lõpuks 570 miljoni euro ja 2023. aasta lõpuks 873 miljoni euro võrra. Hoiuseid suurendasime 2019. aasta lõpuks 742 miljoni euro ja 2023. aasta lõpuks 1,13 miljardi euro võrra. Kuna plaanime septembris suurendada LHV Groupi aktsiakapitali, avalikustame uue finantsprognoosi, mis meie nägemust ettevõtte kasvu osas võimalikult hästi edasi annaks,“ kommenteeris Toomsalu.

Peamised muudatused võrreldes varasema finantsprognoosiga:

 • Danske eraisikute laenuportfelli ostutehingu lisamine äriplaani.
 • Laenumahtude suurendamine:
  • 2019. aastal 569 miljoni euro võrra, sh Danske tehingust tulenevalt 447 miljoni euro võrra;
  • 2020. aastal 84 miljoni euro võrra;
  • hilisematel aastatel ca 70-80 miljoni euro võrra aastas.
 • Hoiuste mahtude suurendamine:
  • 2019. aastal 745 miljoni euro võrra, sh hoiuseplatvormide kaudu 350 miljoni euro võrra;
  • 2020. aastal hoiuste asendamine pandikirjadega;
  • järgnevatel aastatel suurendatud nõudmiseni hoiuste mahtusid.
 • Varem prognoositust madalama euriboriga arvestamine.
 • 2019. aasta 6 kuu tulemustega arvestamine.

Uuendatud prognooside kohaselt on LHV kõrgelt kapitaliseeritud ja tugeva likviidsusega finantsgrupp, mille maksude-eelne omakapitali tootlus püsib 20% juures.

scroll to top