fbpx
Close

EfTEN teenis koroonapandeemia tõttu III kvartalis oluliselt väiksema puhaskasumi

Avatar

Foto: EfTEN

EfTENi III kinnisvarafond avaldas hiljuti börsiteate vahendusel III kvartali auditeerimata majandustulemused. Kontsern teenis Covid-19 põhjustatud majanduslikust ebakindlusest, eeldatavast rahavoogude vähenemisest ning sellest tulenevast kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse vähenemisest võrreldes eelmise aastaga oluliselt väiksema puhaskasumi kogusummas 747 000 eurot,  võrdluseks oli 2019.aasta 9 kuu puhaskasum 5 127 000 eurot.

EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud 2020. aasta III kvartali müügitulu oli kokku 2,833 miljonit eurot, kasvades aastaga 20%. 2020. aasta veebruari lõpus soetatud kahe kinnistu (airBaltic büroohoone ja Kekava logistikakeskus Riias), eelmise aasta lõpus valminud Tähesaju Hortese ning 2020. aasta augustus soetatud Vilniuses asuva Atea büroohoone müügitulu oli samal perioodil kokku 506 tuhat eurot, s.t uusi soetuseid arvestamata oleks selle aasta kolmanda kvartali müügitulu 1,6% madalam, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Müügitulu vähenemine on seotud Covid-19 kriisist tulenevatest ajutistest allahindlustest. Üüritulu taastus oma tavapärasele tasemele kvartali viimasel kuul.

EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud 2020. aasta 9 kuu müügitulu oli 7,698 miljonit eurot. Kontserni kasum enne kinnisvarainvesteeringute ümberhindluseid, intressiswapi õiglase väärtuse muutust ja tulumaksukulu oli 2020. aasta 9 kuu jooksul kokku 5,141 miljonit eurot (2019 9 kuud: 4,459 miljonit eurot).

2020. aasta 9 kuu jooksul teenis fond konsolideeritud EBITDA-d 6,1 miljonit eurot (2019 9 kuud: 5,5 miljonit eurot). Covid-19 kriisist tulenev negatiivne majanduslik mõju fondi tulemustele on oluliselt väiksem kui seda algselt eeldati, mis osaliselt on seotud nii EfTEN Real Estate Fund III AS-i kinnisvaraportfelli hea hajutatusega sektorite ja riikide lõikes kui ka tugeva üürnikebaasi, hea kapitaliseerituse ja konservatiivse finantseerimisstrateegiaga.

Konsolideeritud brutokasumi marginaal oli 2020. aasta 9 kuu jooksul 97% (2019 9 kuu jooksul: sama), seega moodustasid kinnistute haldamisega otseselt seotud kulud (s.h maamaks, kindlustus, hooldus- ja parenduskulud) 3% müügitulust. Kontserni kinnistutega seotud kulud, turustuskulud, üldkulud ning muud tulud ja -kulud moodustasid 2020. aasta 9 kuu müügitulust kokku 21%.

Kontserni varade maht oli 30.09.2020 seisuga 142,872 miljonit eurot (31.12.2019: 132,829 miljonit eurot), s.h kinnisvarainvesteeringute õiglane väärtus moodustas varade mahust 96%.

Vaata majandustulemusi SIIT.

scroll to top