fbpx
Close

Baltic Horizon Fondi osaku puhasväärtus oktoobris langes

Avatar

Foto: Siim Semiskar

Baltic Horizon Fond avaldas börsiteate vahendusel osaku puhasväärtus (NAV) 2020. aasta oktoobri lõpu seisuga, mis on 1,2009 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtuse muutus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga on -1,94%. Fondi puhasväärtuse vähenemine on seotud oktoobris osakuomanikele rahalise väljamaksete arvesse võtmisega summas ligikaudu 3,1 miljonit eurot ja äsja emiteeritud uute osakutega , mis emiteeriti pakkumishinnaga 1,1566 eurot osaku kohta.

Arvestamata väljamaksete ja uue kapitali mõju fondi puhasväärtusele, oleks renditegevusest teenitud rahavoog mõjutanud puhasväärtust +0.56% võrra võrreldes eelmise kuuga. EPRA NAV, EPRA NRV ja EPRA NTA vähenes 2020. aasta oktoobri lõpu seisuga 1,2861 euroni osaku kohta, mis tähendab -2,10% langust viimase kuuga. Pärast kapitali kaasamist kasvas fondi kogu puhasväärtus kuuga 143,7 miljoni euroni, seisab ettevõtte börsiteates.

Aasta esimese 10 kuu konsolideeritud puhas renditulu ulatus 16,8 miljoni euroni, ületades eelmise aasta sama perioodi renditulu 1,3 miljoni euro ehk +8,4% võrra. Tugeva kasvu taga olid Galerija Centrs`i ja North Star`i omandamised, millel oli positiivne mõju fondi renditulu kasvule 2020. aastal (võrreldes 2019. aastaga), ehkki renditulu kasv 2020. aastal aeglustus üürnikele antud abistamismeetmete tõttu COVID-19 pandeemia ajal. COVID-19 kriisi otsene mõju 2020. aasta oktoobri puhtale renditulule piirdus peamiselt kannatanud üürnike ajutise üürisoodustusega 0,1 miljoni euro ulatuses, mis on oluliselt vähem võrreldes teise kvartaliga 2020. Fond teenis 2020. aasta oktoobris auditeerimata konsolideeritud puhaskasumit 0,8 miljonit eurot.

2020. aasta oktoobri lõpus moodustas fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 15,6 miljonit eurot, mis näitab tugevat likviidsuspositsiooni. Täiendava avaliku pakkumise tulemusel on fond suurendanud osakuomanike omakapitali ja sularaha jääki 7,2 miljoni euro võrra. Pärast edukaid läbirääkimisi üürnikega on juhtkond viimase kahe kuu jooksul suutnud hoida nõudeid üürnike vastu tavapärasel tasemel, ligikaudu 1,4 miljoni euro juures.

Oktoobri lõpu seisuga oli fondi portfelli õiglane väärtus kokku 347,9 miljonit eurot, samas kui üüritav netopind oli 153 351 ruutmeetrit. Fond on investeerinud täiendavaid 0,5 miljonit eurot Meraki büroohoonete käimasolevatesse ehitustöödesse 2020. aasta oktoobris.

scroll to top