fbpx
Close

EfTEN plaanib maksta investoritele 82 sendi suurust dividendi

Avatar

Foto: EfTEN

EfTEN Real Estate Fund III AS teenis detsembris 947 000 eurot müügitulu, mis on 21% rohkem kui kuu varem. Kõrgem üür oli seotud erakorraliselt kõrge käibeüüriga Saules Miestase kaubanduskeskuses Leedus. Saules Miestase 2019. aasta tulemus on ületanud juhtkonna ootusi, mis on eriti rõõmustav, arvestades, et Saules Miestas on senini fondi suurim ning ka esimene investeering. Saules Miestase keskuses tegutsevate kaupluste ja teenindusfirmade kogukäive kasvas 2019. aastal 11,5% võrreldes aasta varasema perioodiga, jõudes 42,3 miljoni euroni.

Fondi EBITDA oli detsembris kokku 228 000 eurot. EBITDA sisaldas detsembris üks kord aastas fondivalitsejale arvestatavat edukustasu summas 479 000 eurot, mis arvutatakse valitsemislepingu alusel kahe viimase aasta börsipäevade sulgemishindade vahelt, millest on elimineeritud minimaalne tootlikkus (10%) ning dividendide väljamaksete mõju. Fondivalitseja edukustasuks on 20% selliselt arvutatud viimaste börsipäevade hindade tõusult.

Fondi sõltumatu hindaja Colliers International viis detsembris läbi kaks korda aastas teostatava kinnisvarainvesteeringute hindamise, mille tulemusel tõusis fondi kinnisvaraportfelli väärtus 1,5% (1 642 000 eurot). Tänu kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kasumile oli tavapärasest kõrgem ka fondi puhaskasum, ulatudes 1 600 000 euroni.

2019. aasta 12 kuu kokkuvõttes on EfTEN Real Estate Fund III auditeerimata andmetel teeninud 9,5 miljonit eurot (2018: 8,7 miljonit eurot) müügitulu ja 7 miljonit eurot (2018: 6,7 miljonit eurot) EBITDA-d.

Fondi puhaskasum on 12 kuu kokkuvõttes 7,7 miljonit eurot (2018: 6,3 miljonit eurot). Kõrgem puhaskasum tulenes nii 2019. aastal lisandunud uutest investeeringutest (ABC Motors Autokeskus, esimene Evolutioni büroohoone täisaasta) kui ka suuremast kinnisvarainvesteeringute väärtuse kasvust, mis oli kokku 3,1 miljonit eurot,

Lähtudes fondi dividendipoliitikast, mis näeb ette, et vabast rahavoost tasutakse minimaalselt 80% aktsionäridele dividendideks, saaks fond maksta 2019. aasta kasumilt kokku netodividende 2,6 MEUR. Samas lubab kontserni kinnisvarainvesteeringutest teenitud vaba rahavoog maksta dividende rohkem, mistõttu teeb fondi juhatus 2020. aasta kevadel nõukogule ettepaneku maksta dividende kokku 3,4 miljonit eurot (82 senti aktsia kohta).

EfTEN Real Estate Fund III AS konsolideeritud varade maht oli 2019.aasta lõpu seisuga 132,8 miljonit eurot (31.12.2018: 108,5 miljonit eurot) ning omakapital 71,2 miljonit eurot (31.12.2018: 50,5 miljonit eurot).

EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus (NAV) seisuga 31.12.2019 oli 16,85 eurot ning EPRA NAV oli 17,93 eurot. Nii NAV kui EPRA NAV kasvasid detsembris 2,3%.

scroll to top