fbpx
Close

EfTEN on brutodividendiks maksmas 71 senti aktsia kohta

Avatar

Hiljuti aktsiad börsil noteerinud EfTEN Real Estate Fund III AS teatas neljapäeval börsi vahendusel, et nende aktsia puhasväärtus ehk NAV suurenes detsembris 2,5% võrra, 14,65 euro tasemele.

EfTEN Real Estate Fund III AS teenis 2017. aasta detsembris 702 000 eurot müügitulu, mis on 85 000 eurot rohkem kui novembris. Müügitulu kasv tuli peamiselt Saules Miestase kaubanduskeskuse aastastest käibepõhistest üüridest, Lindexi üüritulu lisandumisest ning Laagri Selveri avamisest. Kui müügi- ja turustuskuludes suuri muutuseid ei olnud, siis detsembri üldhalduskulud sisaldasid aktsiate avaliku pakkumisega seotud kulusid kokku 39 000 euro ulatuses, teatas ettevõte.

Detsembris viidi läbi fondi korraline kinnisvarainvesteeringute hindamise, mille tulemusel kasvasid fondi kinnisvarainvesteeringud 0,6% võrra ja ümberhindlusest saadi kasumit summas 539 000 eurot. Peamiselt tuli kinnisvarainvesteeringute väärtuse kasv Laagri Selveri valmimisest ning tegelike üürilepingute arvesse võtmisest hinnangute sisendites.

Fondi 2017. aasta auditeerimata konsolideeritud üüritulu on kokku 6,6 miljonit eurot ning EBITDA 5,6 miljonit eurot. EBITDA-st on kaetud laenu- ja intressimakseid kokku 2,8 miljoni euro ulatuses. Arvestades fondi dividendipoliitikat, kuuluks sellest summast brutodividendide arvestusse 2,3 miljonit eurot, mis praeguse aktsiate arvu juures tähendaks 71-sendist (bruto)dividenditulu ühe aktsia kohta.

EfTEN Real Estate Fund III konsolideeritud auditeerimata varade maht oli 31.12.2017 seisuga 97,5 miljonit eurot ning omakapital 47,2 miljonit eurot. Fondi 12 kuu tootlus keskmise sissemakstud kapitali kohta on detsembri lõpu seisuga 24,7%.

scroll to top