fbpx
Close

Coop Pank näitas neljandat aastat järjest kiiret kasvu

Avatar

Foto: cooppank.ee

Coop Pank kasvatas 2020. aastal neljandat tegutsemisaastat järjest ärimahtusid 40%, selgub panga eelmise aasta majandustulemuste kokkuvõttest.

Coop Panga klientide arv kasvas aastaga 23 000 võrra ehk 36% ja ulatus 2020. aasta lõpu seisuga 86 700 kliendini. Võrdluseks: 2017. aastal lisandus 5000, 2018. aastal 9000 ja 2019. aastal 19 000 uut klienti. Eraklientide arv kasvas 21 000 ja äriklientide arv 2000 kliendi võrra.

Coop Panga laenuportfell kasvas 671 miljoni euroni, kasvades aastaga 210 miljoni euro võrra ehk 46%. Äriliinidest näitasid suurimat kasvu ärilaen ja kodulaen, mille portfellide mahud kasvasid vastavalt 64% ja 47%. Liisingu portfell kasvas 30% ja tarbimisfinantseerimine 11%. Panga laenude turuosa oli 2020. aasta lõpus 3,4%, kasvades aastaga 1 protsendipunkti võrra.

Laenuportfelli kvaliteet püsis vaatamata koroonakriisile stabiilne ja maksepuhkust kasutanud klientide maksevõime on taastunud. Võimalike laenukahjumite katteks moodustati 2020. aastal 4,8 miljonit eurot provisjone. Krediidiriski kulumäär oli 0,8%, samas kui 2019. aastal oli see 0,5%. Allahindluskulude suurenemine tulenes nii märkimisväärsest portfelli kasvust kui ka majanduskeskkonna mõjudest.

2020. aasta lõpu seisuga ulatus Coop Panga hoiuste maht 758 miljoni euroni, kasvades aastaga 251 miljoni euro võrra ehk 50%. Nõudmiseni hoiused kasvasid aastaga 99% ja tähtajalised hoiused 29%. Panga hoiuste turuosa kasvas 2,6% pealt 3,2%-ni.

Coop Panga kasum ulatus 2020. aastal 7,3 miljoni euroni, kasvades aastaga 31%. Panga tulud kasvasid aastaga 31%. Suurima panuse tulude kasvu andsid netointressitulud, mis aastaga suurenesid 37%. Panga tegevuskulud kasvasid aastaga 16%.

Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki kommentaar tulemustele:

„Coop Pank on tänaseks Eesti pangandusturul tegutsenud neli aastat. Kõik need aastad oleme juurutanud kasvustrateegiat ja suurendanud ärimahte keskmiselt 40% aastas. Tunnetame, et meie jalajälg Eesti majandusruumis üha suureneb.

Aasta alguses puhkenud kriis seadis hetkeks kahtluse alla meie kasvuvõimalused 2020. aastal. Meie ärimahtude kasv pidurdus siiski vaid märtsis ja aprillis ning taastus maikuuga. Kevadel ja suvel tõi meie kui kodumaise panga strateegia eriti häid tulemusi: sel perioodil ulatus meie kodulaenude ning ärikliendi finantseerimise uusmüügi turuosa 10%-ni. Hoolimata möödunud aasta erakordsusest olid kõik meie pangakontorid alati avatud ja me ei palunud klientidel kohtumisi eelnevalt registreerida. Meie kliendihaldurid jätkasid klientidega suhtlemist kodukontoritest kasutades digitaalseid kanaleid. Kokkuvõttes saame öelda – me tahame kasvada ja kasutasime selleks võimalust.
Aasta suurimaks mureks oli hirm klientide töökohtade ja maksevõime säilimise pärast. Viimase ennetamiseks pakkusime klientidele maksepuhkuseid, mida paljud ka kasutasid. Kriisi algul tegime ka võimalike laenukahjumite tekke valguses täiendavaid provisjone. Õnneks osutus hirm suuremaks, kui tegelik elu kujunes. Aasta teises pooles hakkasid kliendid maksepuhkustelt naasma ning tegid seda kohati ka ennetähtaegselt. 2020. aasta lõpetasime madalama viivislaenude määraga kui see oli aasta tagasi.

Iga aastaga liitub meiega üha rohkem kliente, kes hakkavad Coop Panka kasutama oma põhipangana, see tähendab, et nad suunavad meie juurde oma igakuised laekumised ja kasutavad meie makselahendusi. Selle trendiga kaasneb ka teine positiivne aspekt: kasvab kodumaise nõudmiseni ressursi osatähtsus, mis alandab panga finantseerimiskulu ning võimaldab pakkuda klientidele paremaid laenuintresse.

Augustis kinnitas rahvusvaheline reitinguagentuur Moody´s Coop Pangale stabiilse väljavaatega investeerimisjärgu reitingu tasemel Baa2. See samm avas suurtele äriettevõtetele, riigile ja kohalikele omavalitsustele võimaluse tulla Coop Panga kliendiks ning hoida oma raha kodumaises finantsasutuses, kus maksame hoiustele turu parimat intressi. Pärast reitingu saamist suurenes äriklientide hoiuste sissevool oluliselt. Äriklientide hoiused kasvasid aastaga 131% ja eraklientide hoiused 26%.

Kasvustrateegiat juurutades oleme alati pidanud oluliseks kasumlikku kasvu. 2020 oli esimene aasta, kui nägime, et hakkame oma ärimahtudes jõudma kriitilise tasemeni ehk mastaabiefektini, mis tagab efektiivsusnäitajate paranemise. Panga tulud kasvasid kaks korda kiiremini kui kulud ja kulu-tulu suhe langes märgatavalt.

Coop Pangal oli 31.12.2020 seisuga ligi 13 000 aktsionäri. Võrreldes panga aktsiate esmases avalikus pakkumises osalenud aktsionäride arvuga on lisandunud ligi 2000 uut aktsionäri. Oleme selle usalduse eest tänulikud.

2021. aastal jätkame meile seni edu toonud strateegiaga. Me tahame kasvada, me oleme proaktiivsed, me otsime kliendile lahendusi, mis sobivad tema elu ja/või äriga. Oleme omanikele lubanud, et 2022. aasta lõpuks on Coop Pangal vähemalt 100 000 klienti, meie laenuportfell on vähemalt 1 miljard eurot, meie finantseerimiskulu alaneb 0,7%-le, kulu-tulu suhe langeb 50%-le ja omakapitali tootlus tõuseb 15%-le. Meie meeskond teeb kõik endast oleneva, et antud lubadust täita.“

Vaata videot SIIT.

scroll to top