fbpx
Close

Baltic Horizon Fondi osaku puhasväärtus on võrreldes eelmise kuuga tõusnud

Avatar

Foto: Siim Semiskar

Baltic Horizon Fond teatas esmaspäeval börsi vahendusel oma ühe osaku puhasväärtuse 2019. aasta märtsi lõpu seisuga. Baltic Horizon Fondi osaku puhasväärtus (NAV) 2019. aasta märtsi lõpu seisuga on 1,3929 eurot osaku kohta.

Fondi osaku puhasväärtuse muutus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga on +0,42%. Väärtust mõjutas positiivselt renditegevusest teenitud rahavoog, sealhulgas ka äsja omandatud Duetto II. Fond teenis 2019. aasta märtsis auditeerimata konsolideeritud puhaskasumit 785 000 eurot. Negatiivne mõju osaku suurusele tuli rahavoogude muutusest riskimaandamisinstrumendi reservis, seisis ettevõtte böristeates.

Detailsemat teavet tulemuste kohta esitatakse fondi 2019. aasta esimese kvartali aruandes.

Fondi osaku väärtus on võrreldes veebruari kuu seisuga 1,86% tõusnud. Jaanuaris oli väärtus  rekordtasemel, seega on aasta algusega võrreldes toimunud osaku suuruses langus.

Graafik: baltichorizon.com
scroll to top