fbpx
Close

Tallinna Vesi pakub investoritele 1 euro suurust dividendi

Avatar

Foto: Tallinna Vesi

AS Tallinna Vesi nõukogu kinnitas dividendiettepaneku maksta 2019. aasta eest A-aktsia omanikele  1,00 euro suuruse dividendi ja B-aktsia omanikule 600 eurot aktsia kohta. Ettepaneku peab kinnitama ettevõtte üldkoosolek, mis peetakse 28. mail 2020. Tallinna Vee aktsiakapital koosneb 20 miljonist A-aktsiast ja ühest eelisaktsiast ehk B-aktsiast.

Ettevõtte jaotamata kasum 2019.aasta lõpu seisuga on 77 512 000 eurot, millest puhaskasum on 27 760 000 euro suurune. Dividendi ettepaneku kogusumma moodustab 20 000 600 eurot.

Aktsionäride üldkoosolekule esitatakse ettepanek maksta dividend aktsionäridele välja 28. juunil 2020. Dividendiõiguslike väärtpaberiomanike nimekiri fikseeritakse 12. juunil 2020 kell 23.59.

ASi Tallinna Vesi 2020. aasta esimese kvartali müügitulud kahanesid võrreldes 2019. aasta sama perioodiga 10,1% ja ulatusid 13,18 miljoni euro tasemele.

Võrreldes möödunud aastaga suurenes 2020. aasta esimeses kvartalis kogu veetarbimine, ent alates märtsi teisest poolest on koroonaviiruse mõju olnud tarbimismahtudele vastupidine. Eraklientide müügitulud vähenesid 2020. aasta esimeses kvartalis peamiselt tulenevalt 27% madalamast tariifist 22,6%. Samal ajal kasvasid eraklientide tarbimismahud. Äriklientide müügitulud vähenesid võrreldes möödunud aasta esimese kvartaliga 17,1%. Äriklientide tariifid langesid 2019. aasta detsembrist 15% võrra ning alates märtsi teisest poolest on seoses eriolukorraga äriklientide tarbimine vähenenud.

9,0% müügituludest moodustas ehitus- ja muude teenuste müük, mis kasvas võrreldes 2019. aasta sama perioodiga 83,0% ehk 1,19 miljoni euroni.

Ettevõtte brutokasum vähenes esimeses kvartalis 26,7% ulatudes nüüd 6,06 miljoni euroni. Brutokasumi muutust mõjutasid põhitegevuspiirkonna vähenenud müügitulud era- ja äriklientidelt ja suurenenud tööjõukulud ning muud müüdud toodete ja teenuse kulud.

Ärikasum vähenes eelmise aasta sama perioodiga 17,7% ehk 1,22 miljonit eurot, ulatudes 5,67 miljoni euroni. Ärikasumi kasvu mõjutas positiivne muutus võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuetega seonduva eraldise kulus 1,20 miljoni euro ulatuses 2020. aasta esimeses kvartalis.

Ettevõtte puhaskasum oli 2020. aasta esimeses kvartalis 5,56 miljonit eurot, mis on 16,9% või 1,13 miljonit eurot vähem kui eelmise aasta samal perioodil. Puhaskasumit mõjutasid täiendavalt madalamad neto finantskulud.

Vaata finantsandmeid SIIT.

scroll to top