fbpx
Close

Tallink Grupp teenis kõigi aegade suurima III kvartali puhaskasumi

Avatar

Foto: Tallink

Tallink Grupp AS ja tema tütarettevõtted vedasid 2019. aasta III kvartalis (1. juuli – 30. september) kokku 3,0 miljonit reisijat, mida on 0,9% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Kontserni III kvartali auditeerimata müügitulu kasvas 1,5% võrra ja oli kokku 287,8 miljonit eurot. Auditeerimata kulumieelne ärikasum ehk EBITDA oli 83,2 miljonit eurot ja auditeerimata puhaskasum oli 54,6 miljonit eurot, olles kontserni kõigi aegade suurim kasum kolmandas kvartalis.

III kvartalis mõjutasid kontserni müügitulu ja tegevuse tulemit järgmised asjaolud:

  • Kontserni laevadel reisinud reisijate rekordarv juulis ja augustis;
  • Eesti ja Soome vahelise laevaliikluse konkurentsist tulenev hinnasurve nii pileti- kui  ka kaubaveo hindadele;
  • 1. juulist 2019 kehtiv langetatud alkoholiaktsiis Eestis;
  • Madalamad laevakütuse hinnad.

Müügitulu ja segmendid

2019. aasta kolmandas kvartalis kasvas kontserni kogutulu 4,2 miljoni euro võrra ja oli 287,8 miljonit eurot. Kolmanda kvartali müügitulu oli 2018. ja 2017. aastal vastavalt 283,6 ja 282,7 miljonit eurot. Müügitulu laevaliinide opereerimisest Läänemeres (põhitegevus) kasvas 1,4% või 3,8 miljoni euro võrra 268,4 miljoni euroni. Muu segmendi müügitulu, sisaldades kontsernisiseseid elimineerimisi, suurenes kokku 0,4 miljoni euro võrra ja oli 19,4 miljonit eurot. Kasv oli peamiselt tingitud suuremast kaldal asuvate kaupluste müügist.

Kasum

2019. aasta kolmandas kvartalis, mis on ka kõrghooaeg, teenis kontsern kõigi aegade suurima kolmanda kvartali puhaskasumi suuruses 54,6 miljonit eurot, mida on 8,5 miljoni euro võrra eelmise aasta samast perioodist rohkem.

Kontserni brutokasum kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 8,2 miljoni euro võrra ja oli 86,7 miljonit eurot. Kolmanda kvartali EBITDA oli 83,2 miljonit eurot, kolmanda kvartali võrreldav EBITDA, s.o ilma IFRS 16 rakendamise mõjuta, kasvas 78,7 miljoni euroni.

Kontserni kolmanda kvartali tulemust mõjutasid positiivselt madalam kütusekulu, sadamatasud ning põhjalik kontroll kulude üle. Kütusekulu kokkuhoiu tingisid kütusetarnijatega sõlmitud hinna kokkulepped 41% 2019. aastal soetatava kütuse koguse ulatuses, ning kokkuhoid tarbitud kütuse koguselt, tänu mitmetele energiaefektiivsust parendavatele projektidele. Samuti avaldas kütusekulule positiivset mõju madalam laevakütuse hind.

Dividendid

Mais 2019 otsustas aktsionäride korraline üldkoosolek maksta 2018. majandusaasta kasumist dividendi 0,05 eurot aktsia kohta. Dividendid kokku summas 33,5 miljonit eurot maksti välja 3. juulil 2019. Sellele lisaks otsustas aktsionäride korraline üldkoosolek ettevõtte kapitalistruktuuri parandamiseks vähendada aktsiakapitali 0,07 eurot aktsia kohta või 46,9 miljoni euro võrra, mis makstakse välja detsembris 2019. Õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeriti 20. juunil 2019.

Finantsseisund

Kontserni netovõlg vähenes kolmandas kvartalis 10,5 miljoni euro võrra ja oli kokku 526,6 miljonit eurot. Netovõla ja EBITDA suhe oli kolmanda kvartali lõpu seisuga 3,3.

III kvartali lõpus moodustasid kontserni likviidsed vahendid 108,1 miljonit eurot, mis tagab jätkusuutliku tegevuse jaoks piisavalt tugeva finantsseisundi.

30. septembril 2019 oli kontsernil raha ja raha ekvivalente kokku 38,2 miljonit eurot ja kasutamata krediiti 69,8 miljonit eurot.

Majanduskeskkond

Tallink peab oma koduturgudeks Soomet, Rootsit, Eestit ja Lätit – nende riikide vahel opereerib kontsern oma laevaliine. Kõige tundlikum on Tallink Grupp Soome majandusolude suhtes, kuna Soomest on pärit ligi pooled reisijad. Kontserni mõjutavad olulisel määral ka muutused Eesti ja Rootsi majanduskeskkonnas, sest nendest riikidest tuli 2018. aastal vastavalt 19% ja 11% kõigist reisijatest. Lätist pärit reisijad moodustasid 2018. aastal reisijate koguarvust 5% ning ülejäänud 19% olid pärit muudest riikidest, peamiselt Euroopast.

Loe vahearuannet SIIT.

scroll to top