fbpx
Close

LHV paiskab turule kuni 20 miljoni euro eest võlakirju

Avatar

Foto: Siim Semiskar

AS LHV Group kuulutas teisipäeval välja LHV allutatud võlakirjade avaliku pakkumise ning teavitas allutatud võlakirjade kavandatavast noteerimisest ja kauplemisele võtmisest Tallinna börsil.

LHV pakub avalikult kuni 16 000 LHV allutatud võlakirja nimiväärtusega 1000 eurot, intressimääraga 6,0% aastas ja lunastustähtajaga 28.11.2028. LHV-l on kuni emissioonikuupäevani õigus suurendada pakkumise mahtu kuni 4 miljoni euro võrra ning lasta välja kuni 4 000 täiendavat allutatud võlakirja, mille tulemusel võib avaliku pakkumise käigus pakutavate võlakirjade arv kokku olla kuni 20 000 ning pakkumise maht kuni 20 miljonit eurot. Avalik pakkumine viiakse läbi ainult Eestis, seisab börsiteates.

Pakkumine on varasemalt heaks kiidetud LHV võlakirjaprogrammi esimene osa. Programmi alusel kavatseb LHV mitme emissiooni käigus lasta välja allutatud võlakirju kogumahus kuni 45 miljonit eurot.

Allutatud võlakirjade näol on tegemist LHV tagamata võlakohustusega investori ees. Võlakirjade allutatus tähendab, et LHV likvideerimise või pankroti korral muutuvad kõik allutatud võlakirjadest tulenevad nõuded sissenõutavaks ja rahuldatakse alles pärast kõigi allutamata tunnustatud nõuete täielikku rahuldamist vastavalt kohalduvatele õigusaktidele.

Allutatud võlakirjade pakkumise ajakava on järgmine:

14.11.2018 kell 10.00: Allutatud võlakirjade märkimisperioodi algus
27.11.2018 kell 16.00: Allutatud võlakirjade märkimisperioodi lõpp
28.11.2018 või sellele lähedane kuupäev: Allutatud võlakirjade jaotamistulemuste avalikustamine
30.11.2018 või sellele lähedane kuupäev: Allutatud võlakirjade ülekandmine investorite väärtpaberikontodele
03.12.2018 või sellele lähedane kuupäev: Eeldatav allutatud võlakirjade noteerimine ja kauplemise alustamine Nasdaq Tallinn AS-i poolt korraldataval reguleeritud turul (Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas)

Allutatud võlakirjade märkimiseks esitab investor märkimisperioodi jooksul oma Nasdaq CSD SE juures avatud väärtpaberikonto haldurile märkimiskorralduse, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:

Väärtpaberikonto omanik: Märkimiskorralduse esitanud investori nimi
Väärtpaberikonto: Investori väärtpaberikonto number
Kontohaldur: Investori kontohalduri nimi
Väärtpaber: LHV Group allutatud võlakiri 28.11.2028
ISIN kood: EE3300111558
Väärtpaberite arv: Investori poolt määratud võlakirjade kogus
Hind (võlakirja kohta): 1000 eurot
Tehingu summa: Tehingu koguväärtus (investori poolt määratud võlakirjade kogus korrutatuna ühe võlakirja hinnaga)
Vastaspool: AS LHV Group
Vastaspoole väärtpaberikonto: 99100539709
Vastaspoole kontohaldur: AS LHV Pank
Tehingupäev (trade date): Märkimiskorralduse esitamise päev
Tehingu väärtuspäev: 30.11.2018
Tehingu tüüp: “ost”
Arvelduse tüüp: “makse vastu”

LHV esitas Nasdaq Tallinn AS-ile taotluse LHV allutatud võlakirja noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks reguleeritud turul (Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas). Eeldatav noteerimise ja kauplemisele võtmise kuupäev on 03.12.2018 või sellele lähedane kuupäev. Kuigi LHV teeb kõik jõupingutused allutatud võlakirjade noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks, ei saa LHV allutatud võlakirjade noteerimist ja kauplemisele võtmist tagada.

LHV põhiprospekt on avalikustatud ning see on elektroonilises vormis kättesaadav LHV veebilehel ja Finantsinspektsiooni veebilehel. Lisaks eelnevale on prospekt kättesaadav Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu. LHV allutatud võlakirjade tingimused ning esimese pakkumise lõplikud tingimused on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad LHV veebilehel.

scroll to top