fbpx
Close

Kodu rajamine: kas üürida või osta (pangalaenuga)?

Avatar

Käesolev postitust on valminud koostöös Raha24-ga, kelle soodne väikelaen intressiga alates 2,9% aastas on hea alternatiiv kui natuke jääb rahast puudu.

Oma kodu on midagi seesugust, milleta eksisteerimine on tänapäevases ühiskonnas praktiliselt võimatu. Seejuures pole selle mõneti maagilise tähenduse taga üldse oluline, kas oma kodu näol on tegemist ajutise (üüripind) või püsiva lahendusega (isiklik kinnisvara) – läbivalt õiget ega valet varianti selles küsimuses tegelikult pole.

Kodu tüübi osas valiku tegemine võib vahel osutuda päris keeruliseks, mistõttu jätame õhku soovituse: plusside ja miinuste igakülgne kaalumine aitab kaasa õige otsuseni jõudmiseks. Just nimelt neid käesolev blogipostitus lahkama hakkabki!

Kas vanematest esmakordselt eraldi elama asudes võiks just üürikorter olla sobiv lahendus?

Ühiskondlik norm näeb ette, et noored kolivad varsti pärast põhikoolis või gümnaasiumis õppimisega ühele poole saamist vanematekodust välja. Kuigi selles pole midagi tavatut, seisavad noored sellega esimese suurema eluvaliku lävel, mil tuleb otsustada edasised eluasemega seotud küsimused.

Sageli suundutakse teise linna õppima ning sellega seoses satutakse ühiselamusse, mis on igati pehme maandumislava iseseisva elu alguses, kuid seda siiski mitte kõigi jaoks. Kuna isikliku kodu ost ei ole selles eluetapis sageli võimalik ebastabiilse või väikese sissetuleku tõttu, tähendab, et valikuna tuleb kaaluda teisi variante.

Üürikodu on sellises olukorras olevatele noortele sageli kõige sobivam lahendus ning meie arvame, et lisaks omaette elamise kogemusele annab see juurde ka muid teadmisi. Esimesed iseseisvad sammud elus on vajalikud, et saada ettekujutus koduga kaasnevatest kuludest. Üürisumma tasumise vajadus ongi kõige sobivam koolitus, mis näitab, kuidas on välja kujunenud võime tulla toime pikaajaliste kohustustega. Teatavasti võetakse kodulaen pikkadeks aastateks ning enne selle sammu astumist (laenu võtmist) tuleks teha selgeks oma võime laenuga seotud kohustusi täita.

Lisaks pakub üürikodus elamine noorele täiskasvanule paindlikkust, mis tagab vastavalt muutuvatele vajadustele võimaluse nendes kiiremini adapteeruda. Ajal mil juured ei ole veel lõplikult paigas, võib ette tulla liikumist erinevate asukohtade vahel ning rendipinnalt on kolimist märksa kergem korraldada, kui juba ise kinnisvaraomanik olles.

Miks võib kodu ostmine olla keeruline ning mõnes olukorras lausa võimatu?

Pole mingi saladus, et koduost on suur väljaminek ning finantsilise stabiilsuse saavutamine, mida selle sammu astumiseks vaja läheb, võib olla keeruline saavutada. Sageli ei ole see üksnes noorte probleem, vaid võib peavalu valmistada ka juba ammu pereelu elavatele isikutele. Pankade seatud tingimused laenu saamiseks võivad olla üsna ranged alustades piisava sissetuleku teenimisest ning küllalt kopsaka sissemaksu kogumise vajadusest. Sissemaksu kogumisest lähemalt loe artiklit, kuidas saada kokku kodulaenu sissemakse.

See kõik tähendab, et kodu ostmine võib kujuneda sooviks, mille täitmisele kulub aastaid, kui mitte isegi aastakümneid. Mõistagi tuleb ka sel perioodil peavarju hankimine kuidagi lahendada ning sellega seoses pole nõudlus üürikodude järele kusagile kadunud. Palju on spekuleeritud teemadel, et igakuine üüritasu on samaväärse elamispinna laenumaksetega võrreldes suurem, kuid paraku pankade jaoks pole see argument, mis muudaks laenu väljastamise tingimused leebemaks.

Üürikodudes elavate inimeste seas leidub ka põhimõttelisi vastaseid, kes ei pea pankade seatud kohustust tasuda intresse ning muid laenu kõrvalkulusid vastuvõetavaks. See tähendab, et nende jaoks on ainuõige võimalus soetada kinnisvara ilma laenuta, kuid muidugi on ka sel omad tagajärjed. Üsna keeruline on kinnisvara eest nõutavat raha välja käia omavahenditest ning vajaliku summa kogumine võib selles olukorras kesta aastaid.

Eraldi teemana tuleks käsitleda ka maapiirkondades asuvaid kinnisvaraobjekte, mille puhul pank võib asukoha tõttu neid tagatisena mittesobivaks pidada. Sellisel juhul on laenuraha kaasamine kinnisvara ostu finantseerimiseks samuti raskendatud ning võib tähendada, et tuleb leida muid alternatiive, kui seda on ostmine kodulaenu abil. Üheks potentsiaalseks võimaluseks seesuguse kinnisvara ostul nähakse omanikuga sõlmitud järelmaksutehingut, mis jätab pangad kolmanda osapoole rollist paraku välja.

Kui palju mõjutab otsuse tegemist see, milline eluetapp parasjagu käsil on?

Juba põgusalt mainitud noored, kel elukohaga seoses sageli muutused aset leiavad, on kahtlemata sihtrühm, kelle jaoks üürimine võib olla kõige sobivam lahendus. Inimesed, kellel veel järelkasvu pole, võtavad sageli vastu otsuseid, mis sunnivad neid elukohta vahetama. Ei ole tähtis, kas vahetatakse töökohta, mis asub teises linnas või kolitakse elama suisa teise riiki, üüripinnalt on lahkumine märksa kergem, sest siis jääb ära tülikas majandamine kodu müügiga või sobivate üüriliste leidmisega.

Samal ajal on laste sünd tavaliselt just selline murdepunkt, kus kodu soetamine päevakorda kerkib ning on igati loogiline, et lastele soovitakse pakkuda paika, mida nad täiskasvanueas saavad tagasivaates oma lapsepõlvekoduks pidada. Seda võib pidada pärandiks, mida enamik lapsevanematest oluliseks peavad ning eesmärk, mille saavutamise nimel ollakse valmis vaeva nägema.

Mida tuleks valiku tegemisel silmas pidada?

Nagu ikka eeldab iga olulise otsuse tegemine korraliku ning läbimõeldud plaani tegemist. Kodu omandivormi üle otsustamine ei ole selle põhimõtte järgimisel erand ning sellega seoses pakume välja ühe vettpidava tegevuskava, mis aitab kaasa otsustamisel, kas valida endale eluasemeks üürikodu või minna isikliku kinnisvara soetamise teed.

  • Anna aus hinnang oma finantsseisule. Kodu ostmine laenuga ei pruugi minna libedalt, kui esialgselt plaanitud, mis tähendab, et ettevalmistavas faasis võib olla just sobiv lahendus üürikodus elamine.
  • Kui kolid esimest korda iseseisva elu peale, siis mõtle, kas sellega kaasnevad kohustused on jõukohased või vajaksid siiski veidi harjumist. Iseseisev elu võib osutuda parajaks pähkliks ning mõnikord on mõistlik enne püsiva laenukohustuse võtmist harjutada seda, kuidas igakuiste kohustustega toimetulek tegelikult kulgeb.
  • Mõtle läbi, kas plaanid püsivama loomuga kodu või on tõenäoline vajadus lähiajal kolida. Kui oled noor veel ning pole kindel selles, kas valitud asukoht elamiseks kõik Sinu vajadused katab, on lihtsam otsustada üürikodus elades, et terviklik pilt kogu elukeskkonnast endale ette saada.
  • Arvesta otsuse tegemisel seda, kas vajad kodu ainult endale või on otsusesse kaasatud ka perekond. Üksinda on kolida märksa lihtsam, kui seda koos lastega teha, sest ühe kindla piirkonnaga on seotud vähem elusid ning ühelt üüripinnalt teisele liikumine ei ole laste stabiilsuse vajadust hinnates alati kõige mõistlikum tegevus.
  • Kui oled otsustanud kodu osta, siis mõtle läbi, kuidas toimiksid, kui selgub ootamatu vajadus kolida. Kinnisvara ostmine ei muuda ühtegi inimest sunnismaiseks, kuid tasub läbi mõelda, mida kinnisvaraga peale hakata, kui kolimine siiski päevakorda kerkib. Heas asukohas olevat kinnisvara on lihtsam müüa või omakorda välja rentida, mis tähendab, et kodu ja selle asukoha valik peaks olema läbimõeldult tehtud.

Loe ka teistel põnevatel finantsteemadel aadressil https://raha24.ee/et/rahablogi/

scroll to top