fbpx
Close

Kas investeerida eraisikuna või ettevõtte alt?

Avatar

See on küsimus, mida küsib endalt varem või hiljem iga investeerija. Ideaalis võiks seda otsustada juba investeeringu tegemisel, kuid sageli on aega ja põhjust sellele mõelda mõnes hilisemas etapis. Õnneks on võimalik investeeringu hilisem üleviimine äriühingusse, kuid seda tuleb teha korrektselt.

Eraisikuna investeerimise eeliseks on selle lihtsus ja minimaalne kaasnev bürokraatia. Seega proovitakse uusi investeeringute tüüpe ja keskkondi alguses sageli eraisikuna. Kui aga mahud ja tulud kasvavad, siis paraku tekib varem või hiljem küsimus, kas eraisikuna investeerimine on endiselt mõistlik. Nimelt kuulub igasugune intressitulu füüsilise isiku tasemel kohe maksustamisele ning kahjuks ei ole võimalik omavahel tasaarveldada ühisrahastuse keskkonnas saadud tulu ja kahjumeid. Samuti on eraisiku kulude mahaarvamine väga piiratud ning riskide eest vastutatakse kogu oma varaga. Samas on äriühingu oluliseks eeliseks see, et tulumaksu makstakse alles kasumi jaotamisel, mitte selle teenimisel. Seega on äriühingul olemas selged maksunduslikud eelised, kuid samas ka suuremad administreerimise kulud (aeg ja raha). Tulumaksumäära osas ei ole äriühingu kaudu ja otse eraisikuna saadud intressitulude maksustamisel vahet. Mõlemal juhul on tulumaks 20%, kuid eraisiku puhul arvutakse seda brutotulust, äriühingu puhul aga jaotatud netotulust (seepärast on maksumääraks siin 20/80).

Oma äriühingule võib investeeringu üle anda müügitehinguna või mitterahalise sissemaksena.

Üldjuhul on müügitehing mõistlikum, sest annab võimaluse saada äriühingult maksuvabalt raha selle investeeringu müügihinna ulatuses. Investeeringu üleandmine oma äriühingule läbi mitterahalise sissemakse on bürokraatlikum, kuid sellisel juhul raha ei liigu. Investeeringu tasuta üleandmine või kinkimine oma äriühingule pole mõistlik mitmetel põhjustel. Kui ühisrahastuse kaudu tehtud investeering on sisuliselt laen, siis saame rääkida nõude loovutamisest eraisikult talle kuuluvale äriühingule. Investeeringu üleandmise tehing peab olema äriühingu raamatupidamise ja maksuarvestuse jaoks korrektselt dokumenteeritud, et hiljem ei peaks nuputama, mis toimus ja millise tehinguga oli tegemist.

Loe edasi Crowdestate’i blogist.

scroll to top