fbpx
Close

EfTEN-i kolmas kinnisvarafond vähendab dividendi

Avatar

Foto: EfTEN

EfTEN Real Estate Fund III AS-i juhatus teatas kolmapäeval börsiteate vahendusel, et kutsub 18. juunil kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku. Seejuures otsustas juhatus vähendada varem avaldatud dividendiettepanekut.

“Tulenevalt kehtinud eriolukorrast ning majanduse tuleviku väljavaadete ebaselgusest seoses koroonaviiruse levikuga, otsustas juhatus muuta varem avaldatud ettepanekut dividendi maksmisel ja vähendas seda esialgselt 82 sendilt aktsia kohta 65 sendini aktsia kohta. Nõukogu nõustus juhatuse ettepanekuga dividendi vähendamiseks,” seisab EfTEN-i kolmanda kinnisvarafondi börsiteates.

Nõukogu ettepanek: Fondi 2019. majandusaasta konsolideeritud puhaskasum on 7 737 201 eurot. Jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2019 on kokku 18 351 557 eurot, mis jaotada järgmiselt:

Eraldised reservkapitali: 386 852 eurot;

Aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa (netodividend): 2 744 648 eurot (65 eurosenti aktsia kohta).

Muudesse reservidesse eraldisi ei tehta ning kasumit ei kasutata muuks otstarbeks.

Jaotamata kasumi jääk pärast eraldiste tegemist on 15 220 097 eurot.

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 7. juulil fondi väärtpaberite registripidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 6. juuli. Nimetatud kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2019. majandusaasta eest. Dividend makstakse aktsionäridele 10. juulil ülekandega aktsionäri pangaarvele.

Loe börsiteadet SIIT.

scroll to top