fbpx
Close

Eesti Panga blogi | Riikide võlakoormuse kasv võib suurendada riske finantssektoris

Avatar

Foto: Pixabay

Koroonakriisist tingitud kulutused ja oluliselt kahanenud maksulaekumised on viinud euroala riikide võlakoormused ajalooliselt kõrgeimale tasemele. Valitsuste jõuline sekkumine aitas vältida massilist ettevõtete pankrotistumist ja säilitada töökohti, ent suurendas riske keskpikas vaates. Turgutamist vajav majandus ja kavandatust olulised suuremad väljaminekud arstiabile sundisid riike tegema märkimisväärseid kulutusi, mis tõid kaasa plaanitust suuremad eelarvepuudujäägid ja võlakoormate kiire kasvu (vt joonis). Rekordiliste võlatasemete valguses väljendas Euroopa Keskpank oma hiljutises finantsstabiilsuse ülevaates taas muret eelkõige suuremate võlakoormustega riikide võlgade jätkusuutlikkuse pärast.

Loe edasi SIIT.

Mis on Eesti Panga blogi?

scroll to top