fbpx
Close

Tallinna Vesi suurendas müügitulu ning ootab rahulikku kasvu ka tulevikus

Avatar

Foto: Tallinna Vesi

Börsifirma Tallinna Vesi (TVEAT) avaldas reede hommikul börsiteate vahendusel 2018. aasta kolmanda kvartali majandustulemused, mille kohaselt läheb ettevõttel oma põhitegevuses jätkuvalt stabiilselt.

2018. aasta esimesed üheksa kuud on olnud Tallinna Vee jaoks edukad nii tootmis- kui ka finantstulemuste seisukohast, kirjutati börsiteates.

Ettevõtte müügitulud kasvasid esimesel üheksal kuul aastataguse ajaga võrreldes 7,6%. Müügitulude kasv oli seotud vee- ja kanalisatsiooniteenuse müügi suurenemisega, mida toetasid märkimisväärselt kasvanud tulud ehitus- ja asfalteerimisteenuse müügist.

2018. aasta 3. kvartali brutokasum oli 8,59 miljonit eurot, mis suurenes vähesel määral ehk 0,3%. Brutokasumi kasv tulenes vee- ja kanalisatsiooniteenuse müügitulude suurenemisest ning kahanenud elektrikuludest ja kulumist. Ettevõtte ärikasum oli 7,31 miljonit eurot ja puhaskasum 7,14 miljonit eurot.

Rõõmustavad on ka meie tütarettevõtte Watercom tulemused, mis näitavad samuti kasvutrendi. Ettevõtte tulud on kahe aasta võrdluses kasvanud 44,5%. Tugevaid majandustulemusi tunnustas ka majandusväljaanne „Äripäev“. Esmakordselt jõudis Watercom väljaande poolt koostatavas infrastruktuuri ehitusega tegelevate ettevõtete seas kümne edukaima sekka. Ettevõte tuli 94 ettevõtte paremusjärjestuses 10. kohale.

Kontserni müügitulu oli 2018. aasta kolmandas kvartalis 16,49 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2017. aasta sama perioodiga 7,6% ehk 1,16 miljonit eurot.

2018. aasta 3. kvartali brutokasum oli 8,59 miljonit eurot, suurenedes vähesel määral: 0,3% ehk 0,02 miljonit eurot. Brutokasumi suurenemine on seotud joogivee- ja reoveeteenuste müügitulude suurenemisega ning kahanenud elektrikulude ja kulumiga. Seda tasakaalustasid suurenenud tööjõu-, varade hoolduse ja remondi ning muud kulud.

Ettevõtte ärikasum oli 7,31 miljonit eurot, vähenedes 1,5% ehk 0,11 miljonit eurot, peamiselt tänu eelpool mainitud muutustele brutokasumis, mida täiendasid suurenenud üldhaldus- ja turustuskulud ning muud neto ärikulud.

2018. aasta kolmanda kvartali puhaskasum oli 7,14 miljonit eurot, suurenedes 1,4% ehk 0,10 miljonit eurot. Seda mõjutasid peamiselt eelpool mainitud muutused ärikasumis ning madalamad finantskulud. Finantskulude muutust mõjutas peamiselt 2018. aasta 3. kvartalis toimunud suurem positiivne muutus SWAP-lepingute õiglases väärtuses võrreldes positiivse muutusega 2017. aasta samal perioodil.

2018. ja 2017. aasta kolmandate kvartalite puhaskasum ilma SWAP lepingute ümberhindlusest tulenevate muutusteta oli vastavalt 6,96 miljonit eurot ja 7,02 miljonit eurot, vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,9% ehk 0,06 miljonit eurot.

Kuna ettevõtte tariifid olid 2018. aasta 3. kvartalis külmutatud 2010. aasta tasemel, sõltus põhitegevuse tulu, s.o veemüügi- ja reoveeteenuste müügist teenitud tulu, muutus täiel määral tarbimisest. Põhitegevust ei mõjuta sesoonsus peaaegu üldse. Ettevõte ei eelda tarbimises olulist muutust ka tulevikus. Senine müügitulu kasv on olnud rahulik ning seda eeldatakse jätkuvat.

Tallinna Vee börsiteate ning majandusaruandega saab lähemalt tutvuda SIIN.

Ettevõtte aktsia (TVEAT) reageeris reedese kauplemispäeva hommikul uudisele langusega, kui esimese paarikümne minuti jooksul kukkus hind korraks 1,19%, 9,98 euro peale. Tehinguid palju ei tehtud ning kiirelt liikus aktsia hind taas üle 10 euro.

scroll to top