fbpx
Close

PRFoods tõmbas pikaks veninud majandusaasta kokku ning tegi dividendiettepaneku

Avatar

Tallinna börsil noteeritud kalatootja PRFoods AS (PRF1T) avaldas neljapäeva hommikul börsiteatena konsolideeritud majandusaasta aruande. Seoses üleminekuga uuele aruandlusperioodile pikenes eelmine finantsaasta erakorraliselt 18 kuule. Lisaks tegi juhatus ka ettepaeku maksta investoritele dividende 1 eurosendi aktsia kohta.

PRFoodsi jaoks oli viimane finantsaasta murranguline. Omandasime kaks ettevõtet, ühe Soomes ja teise Suurbritannias, mille tulemusel kasvas Grupi käive üle kahe korra. Pärast bilansipäeva omandasime ka enamusosaluse RedStorm OÜs, mis tegeleb kalakasvatuse ja -töötlemisega Eestis. PRFoodsi fookus tooraine osas püsib sama ning keskendume lõheliste kasvatamisele ja töötlemisele. Tooteportfell laienes eelkõige premium segmendi kala ja värske kala osas, seisis börsiteates.

Algaval uuel finantsaastal plaanib ettevõte keskenduda sünergiate saavutamisele läbi grupi tegevusvaldkondade sisemise ühtlustamise ning efektiivsuse parandamisele ning suunab täiendavat ressurssi oluliselt agressiivsemaks turundustegevuseks. Uue suunana on alustatud kalakasvatust Eestis, lisaks Soomele ja Rootsile. Eesmärk on nii vähendada sõltuvust toorainest, kui teha paremaid tooteid kohalikust ja värskest toorainest. Ettevõte on esitanud taotlused kuni 10 000 tonni vikerforelli kasvatamiseks Eesti rannikuvetes. Juhul, kui nad saavad kasutusele võtta kõik load, suureneks PRFoodsi enda kalakasvatuse maht ligi 4 korda, mis peaks oluliselt mõjutama nende tarnekindlust ja kasumlikkust. Firma andis ühtlasi teada, et esimese 100 tonni kasvatamine Saaremaal õnnestus suurepäraselt.

PRFoods 2017/2018 pro forma 18-kuuline finantsaasta lõppes 154,6 miljoni euro suuruse käibe ja 7,3 miljoni euro suuruse EBITDAga äritegevusest (koos biomassi ümberhindlusega ja ühekordsete tehingutega seotud kuludega oli EBITDA 5,7 miljonit eurot). Netokasumiks kujunes 0,7 miljonit eurot.

18 kuu 2017/2018 konsolideeritud tulemused olid börsiteate kohaselt järgnevad:

• Konsolideeritud käive 118,50 miljonit eurot, kasv +149,8% ehk +71,07 miljonit eurot.
• Brutomarginaal 12,4%, kasv 3,9 protsendipunkti.
• Bioloogiliste varade ümberhindluse negatiivne mõju -0,52 miljonit eurot (12 kuud 2016: positiivne mõju +2,26 miljonit eurot).
• Ühekordsete kulude mõju tulemusele -1,08 miljonit eurot (12 kuud 2016: negatiivne mõju -0,40 miljonit eurot).
• EBITDA äritegevusest +5,80 miljonit eurot, kasv +5,05 miljonit eurot.
• EBITDA +4,19 miljonit eurot, kasv +1,58 miljonit eurot (ilma ühekordsete kulude mõjuta EBITDA +5,27 miljonit eurot, kasv +2,26 miljonit eurot).
• Ärikasum +1,49 miljonit eurot, kasv +0,11 miljonit eurot (ilma ühekordsete kulude mõjuta ärikasum +2,57 miljonit eurot, kasv +0,79 miljonit eurot).
• Puhaskasum +0,06 miljonit eurot, kahanemine -0,66 miljonit eurot (ilma ühekordsete kulude mõjuta puhaskasum +1.14 miljonit eurot, kasv +0,02 miljonit eurot).

PRFoodsi juhtkonna kommentaar majandustulemustele:

“Kuigi antud tulemustega võis rahule jääda ning nad vastavad juhtkonna ootustele, tuli arvesse võtta, et tooraine kallinemine oli märkimisväärne. Juhtkonna hinnangul lõheliste hind püsib samal tasemel lähi- ja keskpikas perspektiivis, kuna nõudlus ületab oluliselt pakkumist. Sellest tulenevalt oleme võtnud ette kava laiendada oluliselt meie enda kalakasvatuse mahtu ning eesmärgiks on suurendada oma kasvatatud kala mahtu 4 korda kõikide piirkondade peale kokku.

Samuti oli ümberkorraldustega seotud kulusid, mis annavad positiivse mõju alles järgnevatel perioodidel (Coln Valley tootmise üleviimine Aberdeeni). Seoses Grupi suurenemisega on vajalik lisada personali tugistruktuuridesse (IT, finants), samuti korraldasime ümber oma müügi ja turunduse ning viisime nad tsentraalsemaks.

PRFoodsi bilanss on jätkuvalt tugev. Netovõla suhe on 3 korda EBITDAsse, netovõla tase on 18,1 miljonit eurot, omakapital 23,3 miljonit eurot.

Juhtkond on rahul 18 kuu tulemustega, täname oma kliente ja tarnepartnereid ning loodame olla jätkuvalt üks inspireerivamaid tööandjaid antud sektoris. 2019 aasta tuleb meile väga huvitav, sest see saab olema esimene aasta, kui Grupp töötab uutel alustel, ümberkorraldustega seotud ühekordseid kulusid peaks olema vähem, kiirendame investeeringuid tootmishoonetesse ja -seadmetesse, mis kiirendavad kaasaegsete toodete turule toomist. Väga perspektiivikana näeme oma enda kalakasvatuse haru.”

Ühtlasi teatati, et PRFoodsi juhatus teeb ettepaneku maksta eelneva majandusaasta kasumi arvelt dividende 1 eurosent aktsia kohta. Meenutame, et ka aastatel 2011-2014 maksis ettevõte investoritele dividende 1 eurosent aktsia kohta.

PRFoodsi börsiteadet ning majandusaasta aruannet saab täispikkuses lugeda SIIT.

PRFoodsi (PRF1T) aktsia hind on teinud viimase aasta jooksul läbi väga tormilise arengu. 2017. aasta lõpus alustas hind 0,55 euro tasemelt tõusu ning jõudis enne 2018. aasta suve 0,85 euro peale. Sealt edasi on aktsia hind täpselt sama kiirusega kui ta üles suundus, tulnud ka alla tagasi. Uudise kirjutamise hetkel maksab üks aktsia 0,555 eurot.

Graafik: nasdaqbaltic.com
scroll to top