fbpx
Close

Mis on P/E ja P/B suhtarvud ning millised on need Tallinna börsi ettevõtetel?

Avatar

P/E ja P/B on ühed levinumad ja kergemini mõistetavamad suhtarvud, mida kasutatakse aktsiate analüüsimisel. Mis on aga tähtede taga ning kuidas need näitajad aitavad investoril oma otsuseid teha?

P/E suhtarv (inglise keeles price-earnings ratio) seob omavahel aktsia hinna ja tulud aktsia kohta. Seda arvutatakse nii, et aktsia hind jagatakse tuludega ühe aktsia kohta. Näiteks kui aktsia hind on 15€ ja iga aktsia kohta teenib ettevõte 2€, siis P/E suhe saadakse: 15 : 2 = 7,5.

P/E näitab, mitu eurot tuleb investeerida, et teenida aastaga 1 euro ehk meie näite puhul tuleb investeerida 7,5€, et saada 1€ kasumit. Samuti näitab P/E arv, mitme aastaga saadakse alginvesteering tagasi. Ehk kui aktsia hind jääb samaks (15€) ja iga aasta makstakse kogu teenitud kasum aktsia kohta dividendidena aktsionärile (2€), siis 7,5 aasta möödudes alginvesteering kahekordistub (15€ + 7,5 x 2€ = 30€).

Üldjuhul tähendab kõrge P/E suhtarv seda, et investorid prognoosivad suuremat tulude kasvu tulevikus, võrreldes väiksema P/E väärtusega ettevõtetega. Madal P/E tase võib viidata sellele, et aktsia on hetkel alahinnatud või ettevõttel läheb oma minevikuga võrreldes eriti hästi.

Kuid kunagi ei tasu kasutada ühte näitajat, et otsustada, kuhu investeerida. P/E suhtarvu võib kasutada sama majandussektori ettevõtete võrdlemiseks, sest nende tulu saamise viisid on sarnased. Ettevõtte kõrgest P/E suhtarvust ei tasu olla häiritud, kui sama sektori teistel ettevõtetel on see samuti kõrge, sest siis on tõenäoliselt tegemist sektorisisese trendiga. Erinevate sektorite puhul võivad numbrid varieeruda ning võrdlemisel jätta eksliku mulje, et üks ettevõte on teisest palju parem.

Kuna ettevõtte võlg mõjutab nii aktsia hinda kui ka tulusid, siis see mõjutab ka P/E suhtarvu. Kui kaks sarnast ettevõtet erinevad vaid selle poolest, et ühel on rohkem võlga võetud kui teisel, siis on tõenäoliselt esimesel väiksem P/E väärtus ja kui majandusel läheb hästi, siis on esimesel ka suuremad tulud.

P/B suhtarv (inglise keeles price-to-book ratio) seob omavahel ettevõtte turuväärtuse ja raamatupidamisliku väärtuse. See saadakse nii, et aktsia turuhind jagatakse aktsia raamatupidamisliku väärtusega. Kui aktsia turuhind on 15€, aga raamatupidamislikult on ühe aktsia väärtus 10€, siis P/B suhe saadakse: 15 : 10 = 1,5.

P/B suhtarv “1” tähendab, et ettevõtte turuväärtus ja raamatupidamislik väärtus ühtivad. Kui see on väiksem kui “1”, siis see tähendab, et ettevõte on turul alahinnatud või ettevõttel on tõsised probleemid. P/B väärtus, mis on suurem kui “1” näitab, et turul hinnatakse ettevõtet selle raamatupidamislikust väärtusest kõrgemalt.

Kõrge P/B suhtarv peegeldab turu kõrgeid ootusi ettevõttele tulevikus, aga see võib olla ka ohumärk, et aktsia on ülehinnatud. Tasub mõelda, mis väärtuses varad jäävad alles, kui ettevõte peaks pankrotti minema.

Nagu ka P/E näitaja puhul, varieerub P/B suhtarv erinevates sektorites ja seetõttu peaks seda kasutama vaid sektorisiseses võrdluses. Immateriaalsed varad nagu bränd ei kajastu raamatupidamislikus väärtuses ning sellest võivad tekkida suured erinevused turuväärtuse ja raamatupidamisliku väärtuse vahel. Samuti vähendavad arenduskulud raamatupidamislikku väärtust, kuigi tulevikus võib ettevõte sellest üsna palju teenida.

Tallinna börs

Tallinna börsi põhinimekirjas on 15 ettevõtet. Nendest on allpool koostatud tabel 2. juuli 2018 seisuga, kus on kajastatud iga ettevõtte turuhind, P/E ja P/B suhe. Andmed on võetud Nasdaq Baltic koduleheküljelt. Ainuke, kelle suhtarvude andmeid veel polnud, on värskelt börsile tulnud Tallinna Sadam.

Enamiku ettevõtete P/E väärtus Tallinna börsi põhinimekirjas on vahemikus 10-20. Kaks ettevõtet eristuvad tugevalt teistest: Baltika (147,68) ja PRFoods (-135,98). Baltika on viimastes kvartalites olnud kord kasumis, kord kahjumis. P/E suhtarv 147,68 tähendab, et selle arvutamisel kasutati viimati teenitud suhteliselt väikest kasumit. Negatiivne PRFoodsi P/E väärtus näitab, et ettevõte on kahjumit teeninud.

Tallinna börsi põhinimekirja ettevõtete P/B suhtarvud on vahemikus 0,74-2,81. Neljal ettevõttel on turuväärtus väiksem kui raamatupidamislik väärtus: Arco Vara (0,85), Ekspress Grupp (0,74), Nordecon (0,92) ja Tallink Group (0,85). Viie ettevõtte turuväärtus on rohkem kui kaks korda suurem kui nende raamatupidamislik väärtus: LHV Group (2,36), Olympic Entertainment Group (2,16), Silvano Fashion Group (2,81), Tallinna Kaubamaja Grupp (2,08) ja Tallinna Vesi (2,4).

Tallinna börsi põhinimekirja aktsiate P/E ja P/B suhtarvud seisuga 02.07.2018 (allikas: nasdaqbaltic.com)

Ettevõte

Aktsia hind

P/E

P/B

Arco Vara

1.30 €

10.67

0.85

Baltika

0.21 €

147.68

1.65

Ekspress Grupp

1.32 €

9.21

0.74

EfTEN Real Estate Fund III

15.70 €

11.71

1.3

Harju Elekter

5.18 €

23.64

1.32

LHV Group

11 €

14.29

2.36

Merko Ehitus

9.80 €

11.87

1.34

Nordecon

1.04 €

9.08

0.92

Olympic Entertainment Group

1.98 €

10

2.16

PRFoods

0.76 €

-135.98

1.16

Silvano Fashion Group

3.16 €

13.7

2.81

Tallink Group

1.06 €

14.66

0.85

Tallinna Kaubamaja Grupp

9.18 €

12.5

2.08

Tallinna Sadam

1.97 €

Tallinna Vesi

10.30 €

28.61

2.4

Artikkel: Rahajutud.ee kaasautor Rainer Kravets

Allikad: Investopedia, nasdaqbaltic.com

scroll to top