fbpx
Close

LHV plaanib maksta dividendideks üle 5,4 miljoni euro

Avatar

Foto: Siim Semiskar

LHV Groupi 2019. aasta maksueelne kasum oli 31,3 miljonit eurot ja puhaskasum 27,1 miljonit eurot. Grupi aktsionäride osa sellest oli 24,8 miljonit eurot. Võrreldes 2018. aastaga kasvas maksueelne kasum 1% võrra ning puhaskasum vähenes 0% võrra.

LHV Groupi neto intressitulu kasvas aastaga 19% ning neto teenustasutulud vähenesid 1%. Finantstulud vähenesid 80% võrra, kuna 2018. aastal sisaldasid finantstulud Leedu äriüksuse müügist saadud tulu. Konsolideerimisgrupi puhastulu oli 2019. aastal 73,8 miljonit eurot ning kasvas võrreldes 2018. aastaga 5%. Tegevuskulud olid 39,3 miljonit eurot ja kasvasid aastaga 16%. Grupi tulemused vastasid üldiselt finantsprognoosile, mida uuendati 2019. aasta juulis, seisab börsiteates.

LHV Groupi konsolideeritud laenuportfell, millest on maha arvatud allahindlused, kasvas aastaga 768 miljoni euro võrra ehk 84% 1,69 miljardi euroni. Laenuportfellist suurima osa moodustavad laenud ettevõtetele, mis kasvasid aastaga 33% 880 miljoni euroni. Jaelaenude portfell kasvas aastaga 207% 813 miljoni euroni.

Grupi hoiuste maht koos saadud laenudega suurenes aastaga 89% ja oli aasta lõpuks 2,73 miljardit eurot. LHV juhitud fondide maht kasvas aastaga 160 miljoni euro võrra, mis tähendab 13% kasvu. Aasta lõpus oli LHV juhitud fondide maht 1,37 miljardit eurot.

Äriüksuste lõikes teenis konsolideeritud AS LHV Pank 2019. aastal koondkasumit 22,2 miljonit eurot, kasvades võrreldes eelmise aastaga 3,8 miljon eurot. 2019. aastal teenis AS LHV Varahaldus kasumit 6,1 miljonit eurot, mis on võrreldes eelmise aastaga 0,7 miljoni euro võrra vähem.

Dividendipakkumine

AS LHV Group juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku 2019. aasta kasum jaotada nii, et maksta dividende 0,19 eurot aktsia kohta kokku summas 5,406 miljonit eurot. Dividendidelt makstav tulumaks oleks 1,1 miljonit eurot. Aruandeperioodi aktsionäri emaettevõttele omistatav kasum summas 19,525 miljonit eurot on plaanis lisada eelmiste perioodide jaotamata kasumile.

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 27. märtsil arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 26. märts. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2019. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele välja 31. märtsil.

scroll to top