fbpx
Close

LHV pakub investoritele avalikult kuni 20 000 täiendavat võlakirja

Avatar

Foto: LHV pank

Kolmapäeval, 5. juunil kell 10.00 algab LHV panga allutatud võlakirjade märkimine, mis kestab kuni 27. juuni kella 16.00-ni. Firma pakub investoritele avalikult kuni 15 000 täiendavat LHV allutatud võlakirja „LHV Group allutatud võlakiri 28.november 2028“ nimiväärtusega 1000 eurot. Võlakirjadel on intressimäär 6,0% aastas ja lunastustähtaeg on 28.november 2028. Eeldatav noteerimise ja kauplemisele võtmise kuupäev on 27.juuni 2019 või selle lähedane kuupäev.

LHV allutatud võlakirjade märkimine on avalik. Oleme teinud selle võimalikuks kõikide pankade klientidele. Kui oled LHV Panga klient, siis logi sisse ja märgi. Kui oled muu panga klient, siis logi sisse oma internetipanka ja märgi võlakirjad seal või mine oma panga kontorisse ja palu abi nõustajalt, seisab LHV vastaval veebilehel.

Emissiooni maht

Kuigi algselt pakuti investoritele 15 000 võlakirja siis kuni emissioonikuupäevani on ettevõttel õigus suurendada pakkumise mahtu kuni 5 miljoni euro võrra ning lasta välja kuni 5 000 täiendavat allutatud võlakirja. Selle tulemusel võib avaliku pakkumise käigus pakutavate võlakirjade arv kokku olla kuni 20 000 ning pakkumise maht suureneda kuni 20 miljoni euroni. Avalik pakkumine viiakse läbi ainult Eestis.

Pakkumine on prospekti alusel loodud LHV võlakirjaprogrammi teine seeria. Programmi alusel on LHV-l võimalus mitme emissiooni käigus lasta välja allutatud võlakirju kogumahus kuni 45 miljonit.

Intress 6% aastas

LHV allutatud võlakirjad on ajaliselt piiratud omavahendid. Tänu sellele saab LHV enda sõnul nende omanikele maksta tavalisest kõrgemat intressi – 6% aastas. Intressimakseid tehakse kord kvartalis, andes sellega klientidele võimaluse teenida investeeringult regulaarselt.

Võlakirjade allutatus

LHV allutatud võlakirjade allutatus tähendab, et LHV likvideerimise või pankroti korral rahuldatakse nendest võlakirjadest tulenevad nõuded alles pärast kõigi allutamata nõuete (nt saadud hoiused, võetud laenud, kohustused töötajate ja tarnijate ees) täielikku rahuldamist. Nõuete rahuldamise järjekorras jäävad allutatud võlakirjade omanikest tahapoole ainult LHV aktsionärid.

Noteeritud börsil

Pakkumise käigus emiteeritavad allutatud võlakirjad kannavad samu õigusi võlakirjaprogrammi raames 2018. aasta oktoobris emiteeritud esimese seeria allutatud võlakirjadega. Võlakirjad väljastatakse  dematerialiseeritud kujul. Võlakirjad registreeritakse Nasdaq CSD SE-s ISIN koodi EE3300111558 all.

Nimiväärtus

LHV allutatud võlakirju pakutakse hinnaga 1004,83 eurot ühe võlakirja kohta. Märkimishind sisaldab lisaks võlakirja nimiväärtusele väärtuspäevaks kogunenud intressi, mille investor saab tagasi koos kvartaalse interessimaksega.

Kuigi LHV teeb kõik jõupingutused allutatud võlakirjade noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks, ei saa LHV allutatud võlakirjade noteerimist ja kauplemisele võtmist tagada.

Prospekt ja tingimused

Pakkumine viiakse läbi Finantsinspektsiooni poolt registreeritud põhiprospekti ja selle lisa alusel, mis on avalikustatud LHV ja Finantsinspektsiooni veebikülgedel. 20.mail registreeritud lisaga inkorporeeritakse prospekti LHV konsolideeritud 2018 aastaaruanne ning 2019. aasta I kvartali vahearuanne (auditeerimata).

Prospekt ning selle lisa koos eestikeelse kokkuvõttega on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad LHV veebilehel aadressil https://investor.lhv.ee/ ja Finantsinspektsiooni veebilehel aadressil https://www.fi.ee/. Lisaks eelnevale on prospekt ja selle lisa kättesaadav Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu. LHV allutatud võlakirjade tingimused, pakkumise lõplikud tingimused ning nende eestikeelne kokkuvõte on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad LHV veebilehel aadressil https://investor.lhv.ee/.

Enne LHV allutatud võlakirjadesse investeerimist palume tutvuda prospekti, selle lisade ja pakkumise lõplike tingimustega tervikuna.

scroll to top