fbpx
Close

LHV võlakirjad olid taas kuum kaup, pank eelistas olemasolevaid investoreid

Avatar

Foto: Siim Semiskar

Reedel, 21. juunil, lõppes AS-i LHV Group allutatud võlakirjade avalik pakkumine. Kuna emissiooni esialgne maht 15 miljonit eurot märgiti üle, kasutas LHV õigust suurendada emissiooni mahtu maksimaalses lubatud ulatuses 20 miljoni euroni.

Märkimisest võttis kokku osa 1913 investorit märkides kokku 77,896 miljoni euro eest allutatud võlakirju. Emissiooni esialgne maht märgiti seega 5,2 korda üle. Märkimisperiood algas 5. juunil kell 10.00 ja lõppes 21. juunil kell 16.00.

Allutatud võlakirjade jaotamisel otsustas LHV Groupi nõukogu jaotada võlakirjad järgmiste põhimõtete järgi:

  1. Kõik sama märkija poolt tehtud märkimiskorraldused summeeriti;
  2. Kuni 5000 euro suurused märkimised rahuldati täies mahus;
  3. LHV varasematele investoritele jaotati 30,00% nende märgitud mahust, mis on suurem kui 5000 eurot;
  4. LHV varasematele klientidele jaotati 11,00% nende märgitud mahust, mis on suurem kui 5000 eurot;
  5. Uutele investoritele jaotati 4,34% nende märgitud mahust, mis on suurem kui 5000 eurot;
  6. Uutele mitteklientidest professionaalsetele investoritele jaotati 7,00% märgitud mahust;
  7. Komakohtadega võlakirjade arv ümardati allapoole lähima täisarvuni;
  8. Järelejäänud 1 võlakiri jaotati juhuslikkuse alusel kõikide märkijate vahel.

1913 märkijast said 48% võlakirju soovitud mahus. 52% investoritele jaotati nende soovist vähem võlakirju.

“Märkimise maht oli meie seniste kapitali kaasamistega võrreldes suurim. Käimasoleva 45 miljoni euro suuruse võlakirjaprogrammi raames pakutud teise emissiooni ülemärkimine oli 5,2-kordne, mistõttu otsustasime emissiooni mahtu tõsta 15 miljonilt eurolt 20 miljoni euroni. Märkimine oli laiapõhjaline ja sellest võttis osa 1913 märkijat. Võlakirjade jaotuse puhul soovisime LHV investoritena näha kõiki märkijaid, kuid jaotamisel eelistasime esmajärjekorras LHV olemasolevaid aktsionäre ja allutatud võlakirjade omanikke ning teiseks kliente, kuid osaliselt rahuldasime ka uute investorite märkimised,” kommenteeris LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu.

Investoritelt kaasatavat allutatud kapitali kasutab LHV omavahendite koosseisus ärimahtude kasvuks. Kuna LHV Pank on omandamas Danske Banki Eesti eraklientide laenuportfelliga seotud käitist, vajab AS LHV Group kapitali, mida grupp kasutab tütarettevõtte ehk LHV Panga kapitali suurendamiseks.

Pakkumine oli varasemalt heaks kiidetud LHV võlakirjaprogrammi teine osa. Programmi esimene emissioon toimus 2018. aasta novembris.

LHV väljastab teise emissiooni käigus 10-aastaseid allutatud võlakirju nimiväärtusega 1000 eurot, intressimääraga 6,0% aastas ja lunastustähtajaga 28.11.2028. Võlakirjad kantakse investorite väärtpaberikontodele eeldatavalt 27. juunil 2019 ning noteeritakse ja nendega alustakse kauplemist Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas 27. juunil 2019 või sellele lähedasel kuupäeval.

scroll to top