fbpx
Close

Hea uudis väikeinvestorile: LHV emiteerib Danske laenuportfelli ostmiseks võlakirju ja sügisel ka uusi aktsiaid

Avatar

Foto: Siim Semiskar

Esmaspäeval avaldatud AS LHV Pank Groupi börsiteates seisab, et tütarettevõte LHV Pank AS  ja Danske Bank A/S on kokku leppinud, et LHV omandab Danske Banki Eesti eraisikutega seotud käitise, mis sisuliselt koosneb eraklientide laenuportfellist mahus ligikaudu 470 miljonit eurot (2019. a veebruari lõpu seisuga). Pooled on lepingu põhisisus kokku leppinud ning kavatsevad selle allkirjastada 5. juunil.

Tehing viiakse lõpule käesoleva aasta sügisel, siis kujunevad ka tehingu lõplik maht ja hind. Tehingu lõpule viimise eeltingimuseks on loa saamine Konkurentsiametilt ning AS-i LHV Group poolt täiendava kapitali kaasamine.

Eeldatav tehingu hind jääb suurusjärku 410 miljonit eurot, esialgsest summast lahutati 39 miljoni euro suurune allahindlus.

“Meie jaoks on tegemist olulise sündmusega. Tehingu teostumise tulemusena suureneb LHV laenuportfell ligikaudu 40% võrra ning jaepanganduse tähtsus LHV äris suureneb hüppeliselt. Märgiliseks saab seda sündmust pidada ka Eesti panganduse seisukohalt, kuna Eesti kapitalil põhinev pank plaanib võtta üle väljuva väliskapitali äri ja suurendada märkimisväärselt oma turuosa strateegiliselt olulises sektoris,” kommenteeris LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu.

“LHV on kasvanud küll suurimaks kodumaiseks finantsgrupiks, kuid tehing tähendab meie jaoks märkimisväärses mahus hoiuste kaasamist ning, võttes arvesse ka olemasolevate ärimahtude kasvu, kolme erineva kapitaliinstrumendi kaudu ligikaudu 50 miljoni euro ulatuses kapitali kaasamist. Viimane jaguneb nii võlakirjade kui ka aktsiakapitali vahel,” selgitas Toomsalu.

Käitise laenuportfelli maht veebruari lõpu seisuga on 470 miljonit eurot, millest ligi 97% moodustavad eluasemelaenud. LHV hinnangul on tegemist tugeva krediidiportfelliga, mis on hästi tagatud. Eelduslikult väheneb portfelli suurus tehingu hetkeks 450 miljoni euroni. Tehingu tegemisel ei liigu käitisega kaasa klientide kontojäägid ega arveldused. Samas kuuluvad käitise juurde üksikud töölepingud, mille täpne arv selgub tehingu tegemise hetkeks.

Senised Danske laenukliendid ei pea ise oma tegevuses midagi muutma ning neile antakse täpsemad juhised niipea, kui tehing saab 2019. aasta teises pooles lõpule viidud. LHV plaanib avada igale kliendile automaatselt LHV Pangas laenude teenindamiseks personaalse pangakonto ja vormistada lepingute muudatused, nii et klientidel jääb üle vaid oma laenumaksed uuele pangakontole suunata. Laenude automaatsel ületoomisel ei muutu laenude senised tingimused, juhul kui kliendid omalt poolt lepinguid muuta ei soovi.

Tehingu finantsmõju
Plaanitav tehing avaldab LHV finantsseisule märkimisväärset mõju.

2019. aasta aprilli lõpu seisuga ulatus LHV Panga laenuportfell 1016 miljoni euroni. Käitise omandamisega kasvab LHV laenuportfell ligikaudu 450 miljoni euro võrra. Tehingu rahastamiseks kaasab LHV lisaks olemasolevatele hoiustele kokku 280 miljoni euro ulatuses finantseerimisvahendeid.

Kuna laenuportfell omandatakse 2019. aasta sügisel, jäävad käesolevasse aastasse valdavalt kulud. LHV hinnangute kohaselt on tehinguga seotud kahjum 2019. aastal 2,7 miljonit eurot.

Alates 2021. aastast on portfellist lisanduv kasum suurusjärgus 4,0 miljonit eurot aastas. Tehing parandab LHV omakapitali tootlust (ROE) aastas keskmiselt 0,4 protsendipunkti võrra. Selleks ajaks on kõik tehinguga seotud ühekordsed kulud tehtud ning tehingu läbiviimiseks mõeldud lühiajaline kallim hoius on asendatud soodsamatega.

Eesseisvad sammud kapitali kaasamiseks

Danske Banki Eesti eraklientide laenuportfelliga seotud käitise omandamiseks peab AS LHV Group kaasama kapitali, mida grupp kasutab tütarettevõtja AS LHV Panga kapitali suurendamiseks. Omandatava laenuportfelli rahastamiseks vajab LHV Group 27 miljonit eurot omavahendeid.

Lisakapitali kaasamiseks plaanib LHV järgnevatel kuudel järgmisi samme:

Allutatud võlakirjade emiteerimine
AS LHV Group korraldab kapitali kaasamiseks käesoleva aasta juunis allutatud võlakirjade emissiooni, mis on käimasoleva võlakirjaprogrammi teine emissioon. Võlakirjade märkimine toimub perioodil 5. juuni kuni 21. juuni. Pakkumisele tuleb 15 000 võlakirja nimiväärtusega 1000 eurot intressimääraga 6%. LHV-l on õigus suurendada emissiooni mahtu kuni 20 miljoni euroni.

Esimese taseme täiendavatesse omavahenditesse kuuluvate võlakirjade emiteerimine
AS LHV Group korraldab kapitali kaasamiseks juunis esimese taseme täiendavate omavahendite hulka kuuluvate võlakirjade  emissiooni finantsinstitutsioonidele ja suurema investeerimisportfelliga investoritele. Võlakirjade märkimine toimub perioodil 5. juuni kuni 21. juuni. Pakkumisele tuleb 150 võlakirja nimiväärtusega 100 000 eurot intressimääraga 8%. LHV-l on õigus suurendada emissiooni mahtu kuni 20 miljoni euroni. Võlakirjad on tähtajatud.

Täiendav AS LHV Groupi aktsiate emiteerimine
Samuti korraldab AS LHV Group septembris täiendava aktsiaemissiooni rights issue vormis. Kaasatava aktsiakapitali suuruseks on 15 miljonit eurot. Aktsiate emiteerimiseks on vajalik ettevõtte nõukogu otsus ning võimaliku emissiooni tingimused peab heaks kiitma LHV Groupi aktsionäride erakorraline koosolek, mis toimub eeldatavalt augustis või septembris.

scroll to top