fbpx
Close

Harju Elekter plaanib aktsionäridele maksta 14 sendise dividendi

Avatar

Foto: Siim Semiskar

30. juunil 2020 toimus ASi Harju Elekter aktsionäride korraline üldkoosolek. Üldkoosolekust võttis osa 52 aktsionäri ja nende volitatud esindajat, kes olid esindatud kokku 11 478 288 häälega, mis moodustab häälte üldarvust 64,70%. Koosolekul otsustati jaotada aktsionäridele dividendideks 2 483 583 eurot, mis teeb 0,14 eurot aktsia kohta.

Üldkoosolek otsustas kinnitada ASi Harju Elekter juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2019. majandusaasta aruande, mille kohaselt konsolideeritud bilansi kogumaht 2019.aasta seisuga on 107 899 tuhat eurot, müügitulud 143 397 000 eurot ning aruandeaasta puhaskasum 2 367 000 eurot. Otsuse poolt anti 11 450 687 häält, mis moodustas 99,76 % hääletanuist.

*Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse 14.07.2020 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 13.07.2020, alates millest ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2019. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele välja 21.07.2020 ülekandega aktsionäri pangaarvele ning seoses tulumaksuseaduse muudatusega on dividendide väljamakse kahes osas.

Otsuse poolt anti 11 461 073 häält, mis moodustas 99,85 % hääletanuist.

Loe täispikkuses börsiteadet SIIT.

scroll to top