fbpx
Close

EfTEN plaanib maksta investoritele 65 sendi suurust dividendi

Avatar

Foto: EfTEN

18.juunil toimus EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek. Koosolekul oli esindatud 142 aktsionäri, kes esindasid  75,16 % kõikide aktsiatega esindatud häältest. Koosolekul otsustati jagada dividendideks 2 744 648 eurot, mis teeb 65 eurosenti aktsia kohta.

Üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

2019. majandusaasta aruande kinnitamine
Aktsionärid otsustasid 2 732 552 hääle ehk 86,10 % poolthäälega kinnitada EfTEN Real Estate Fund III AS-i majandusaasta aruande 2019 korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.

Kasumi jaotamine
Aktsionärid otsustasid 3 147 431 hääle ehk 99,17 % poolthäälega kinnitada kasumi jaotamise ettepaneku. Fondi 2019. majandusaasta konsolideeritud puhaskasum on 7 737 201 eurot. Jaotamata kasum seisuga on kokku 18 351 557 eurot, mis jaotada järgmiselt:
Eraldised reservkapitali: 386 852 eurot;
Aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa (netodividend): 2 744 648 eurot (65 eurosenti aktsia kohta).
Muudesse reservidesse eraldisi ei tehta ning kasumit ei kasutata muuks otstarbeks.
Jaotamata kasumi jääk pärast eraldiste tegemist on 15 220 097 eurot.

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 7. juulil  fondi väärtpaberite registripidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 6.juuli 2020. Nimetatud kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2019. majandusaasta eest. Dividend makstakse aktsionäridele 10.juulil ülekandega aktsionäri pangaarvele.

Loe täispikkuses börsiteadet SIIT.

scroll to top