fbpx
Close

Algas LHV allutatud võlakirjade märkimine

Avatar

Foto: LHV pank

Kolmapäeval, 14. novembril kell 10.00 algas LHV panga allutatud võlakirjade märkimine, mis kestab kuni 27. novembri kella 16.00-ni. 10-aastased ja 6% intressiga võlakirjad emiteeritakse 28. novembril 2018 ja noteeritakse börsil 3. detsembril 2018 või sellele lähedasel kuupäeval.

LHV allutatud võlakirjade märkimine on avalik. Oleme teinud selle võimalikuks kõikide pankade klientidele. Kui oled LHV Panga klient, siis logi sisse ja märgi. Kui oled muu panga klient, siis logi sisse oma internetipanka ja märgi võlakirjad seal või mine oma panga kontorisse ja palu abi nõustajalt, seisab LHV vastaval veebilehel.

Emissiooni maht

Võlakirjaprogrammi alusel kavatseb LHV mitme emissiooni käigus lasta välja allutatud võlakirju kogumahus kuni 45 miljonit eurot lunastamistähtajaga 10 aastat emitendipoolse võimaliku ennetähtaegse lunastamistähtajaga 5 aasta möödudes. Võlakirjad on kavas noteerida Nasdaqi Tallinna börsil. Seekordne on esimene allutatud võlakirjade emissioon võlakirjaprogrammis.

Periood 10 aastat

LHV allutatud võlakirjad on pikaajaline investeering: periood on 28. novembrist 2018 kuni 28. novembrini 2028. LHV-l on õigus lunastada võlakirjad osaliselt või täielikult enne tähtaega pärast viie aasta möödumist emissiooni algustähtpäevast. Võlakirjade ennetähtaegseks lunastamiseks peab andma nõusoleku Finantsinspektsioon.

Nimiväärtus 1000 eurot

LHV allutatud võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot. LHV teeb investeerimisvõimaluse kättesaadavaks kõikidele investoritele Eestis. Kui võlakirjainvesteeringud on sageli suunatud üksnes suurtele ja institutsionaalsetele investoritele, siis LHV teeb pakkumise eelkõige Eesti jaeinvestoritele.

Intress 6% aastas

LHV allutatud võlakirjad on ajaliselt piiratud omavahendid. Tänu sellele saab LHV enda sõnul nende omanikele maksta tavalisest kõrgemat intressi – 6% aastas. Intressimakseid tehakse kord kvartalis, andes sellega klientidele võimaluse teenida investeeringult regulaarselt.

Võlakirjade allutatus

LHV allutatud võlakirjade allutatus tähendab, et LHV likvideerimise või pankroti korral rahuldatakse nendest võlakirjadest tulenevad nõuded alles pärast kõigi allutamata nõuete (nt saadud hoiused, võetud laenud, kohustused töötajate ja tarnijate ees) täielikku rahuldamist. Nõuete rahuldamise järjekorras jäävad allutatud võlakirjade omanikest tahapoole ainult LHV aktsionärid.

Noteeritud börsil

LHV allutatud võlakirjad on noteeritud Nasdaqi Tallinna börsil Balti võlakirjade nimekirjas. Võlakirju on investoril võimalik vabalt kaubelda, st osta ja müüa reguleeritud turul.

Läbipaistev aruandlus

LHV on suure läbipaistvusega litsentsitud finantsinstitutsioon. Avaliku ettevõttena koostavad ja avaldavad nad kuutulemusi ja kvartaliaruandeid, kus annavad üksikasjaliku ülevaate LHV äritegevusest ja sellega kaasnevatest riskidest. LHV on ainuke Balti börsil noteeritud ettevõte, kes avaldab pikaajalisi finantsprognoose. LHV soovib saada parimate investorsuhetega ettevõtteks Nasdaqi Tallinna börsil.

Vajalik väärtpaberikonto

Emissioonil saavad võlakirju märkida kõik Eesti eraisikutest investorid ja ettevõtted. Võlakirjade ostmiseks on vaja keskdepositooriumi konto väärtpaberikontot.

Prospekt ja tingimused

Tutvu LHV põhiprospektiga, põhiprospekti eestikeelse kokkuvõttega, allutatud võlakirjade tingimuste ning esimese pakkumise lõplike tingimustega ja selle eestikeelse lisaga. Tutvu LHV allutatud võlakirjade investorite presentatsiooniga.


Emitent on AS LHV Group. Tutvu AS-i LHV Group allutatud võlakirjade prospektiga, selle eestikeelse kokkuvõttega ja pakkumise tingimustega aadressil investor.lhv.ee ja vajadusel pea nõu asjatundjaga. Tegemist ei ole investeerimissoovituse ega investeerimisteenuse pakkumisega.

scroll to top