fbpx
Close

Versobanki juhtumist on midagi õppida ka väikeinvestoritel

Avatar

Selle nädala esmaspäeval ehk 26. märtsil tuli teade, et Euroopa Keskpank tunnistas Finantsinspektsiooni ettepanekul kehtetuks Versobank AS-i krediidiasutuse tegevusloa. Kuna pangal oli Eestis ka hulk erakliente, siis saime näha, kuidas päriselus toimib see, et 100 000 euro väärtuses hoiuseid on seadusega tagatud.

Panga tegevusluba tunnistati kehtetuks seoses oluliste ja pikaaegsete seadusnõuete rikkumisega eelkõige rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas. Finantsinspektsioon tuvastas aastatel 2015 – 2017 läbi viidud korduvates kontrollides, et Versobank AS rikub seadusest tulenevaid nõudeid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas, samuti nõudeid teenuste osutamiseks Euroopa Liidu teistes liikmesriikides. Rikkumised olid süsteemsed ja pikaaegsed ning pank ei likvideerinud neid täies ulatuses ka peale Finantsinspektsiooni sekkumist.

“Kuivõrd finantsvahendajad on üheks esimeseks ja oluliseks kaitsevalliks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel, ei saa me siin rikkumisi tolereerida. Versobank ASi tegevusloa kehtetuks tunnistamine on selge märguanne, et Eesti ei talu seadusrikkumisi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas,” ütles Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler pressiteate vahendusel.

Päev hiljem ehk 27. märtsil toimus Tagatisfondi nõukogu koosolek, kus otsustatid hüvitada Versobank AS-i klientidele nende hoiused ja investeeringud Tagatisfondi seaduses sätestatud korras.

Versobank AS-i likvideerimise tõrgeteta toimimiseks hüvitab Tagatisfond panga hoiustajate hoiused ja investeerimisteenuse klientide investeeringud vastavalt seaduses sätestatud piirmäärale ehk kuni 100 000 eurot hoiustaja kohta ja kuni 20 000 eurot investeerimisteenuse kliendi kohta. Lisaks 100 000 eurole hüvitatakse kuni 70 000 euro ulatuses hoiustaja elamukinnisvara müügist saadud vahendeid, kui isik on viimase 6 kuu jooksul müünud oma eluaseme, seisis Tagatisfondi pressiteates.

Kohe esmaspäeval reageeris sündmustele ka Eesti Pank, kust kinnitati, et mõju Eesti majandusele ja pangandusele on rahapesuvastaseid reegleid rikkunud Versobanki sulgemisel väga väike, kuna neil oli marginaalne turuosa ja lõviosa panga hoiustest kuulub mitteresidentidele.

“Eesti pangandus tervikuna on stabiilne ja tugev. Versobanki sulgemine näitab, et järelevalve Eesti pankades toimib ja Eesti riik ei talu rahapesuvastaste reeglite rikkumisi,” märkis pressiteate vahendusel Madis Müller, kes on ühtlasi Finantsinspektsiooni nõukogu liige.

Eesti tuntud väikeinvestorid on aeg-ajalt oma kanalites toonitanud, et kui peaks tekkima olukord, kus pangakontole on kogunenud juba rohkem kui 100 000 eurot, siis ei tasu seda kõike hoida ühes pangas. Kuigi kohalike suurte pankade puhul on Versobankiga sarnase olukorra toimumine äärmiselt ebatõenäoline, siis on mõistlik teha endast olenev, et maandada kõik riskid, ka kõige väiksemad.

scroll to top