fbpx
Close

LHV Group seadis endale viieks aastaks ambitsioonikad eesmärgid

Avatar

LHV Group väljastas teisipäeva hommikul aktiivselt börsiteateid, kui esmalt toodi välja 2018. aasta jaanuari numbrid ning veidi hiljem saadeti investoritele tutvumiseks 2018. aasta finantsplaan ning viieaastane finantsprognoos.

Grupi konsolideeritud puhaskasumiks kujunes jaanuaris 2,5 miljonit eurot: suurematest üksustest teenis pank 1,8 ja varahaldus 0,7 miljonit eurot. Grupi aktsionäride osa kasumist moodustas 2,2 miljonit eurot.

“Jaanuar oli tugev algus aastale, näeme kõikide möödunud aasta positiivsete trendide kandumist üle sellesse aastasse. Kõik ärimahud jätkasid kasvamist. Grupi hoiuste maht kasvas kuuga 220 miljonit eurot, laenud suurenesid 8 miljoni euro ja II samba pensionifondide varad 9 miljoni euro võrra. Hoiuste kiire kasv sisaldas peamiselt ühe maksevahendajaga seotud hoiuste kasvu summas 184 miljonit eurot,” selgitas LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu.

Kuuga kasvas LHV panga klientide arv 2100 võrra. Uute klientide lisandumist on lihtsamaks muutnud aasta lõpus kaotatud piirangud tehingusummadele videotuvastuse puhul, kuivõrd videotuvastus võrdsustati füüsilise tuvastusega. Varahalduse aktiivsete klientide arv vähenes 400 võrra, olles peamiselt tingitud eelmise aasta tootlustest, mis jäid konkurentidest madalamaks.

2018. aasta finantsplaan näeb LHV Groupi puhul ette tulude kasvatamist 20% ning konsolideeritud puhaskasum peaks tõusma 10%.

Käesolevaks aastaks prognoosib LHV laenuportfelli suurenemist 25% ning konsolideeritud hoiuste vähenemist 13% võrra. Hallatavate fondide mahu kasvuks prognoosib LHV 15%. LHV Groupi maksude-eelseks kasumiks näeb plaan 2018. aastal ette 28,2 miljonit eurot (+21% võrreldes 2017. aastaga).

“2018. aastal on grupil kasvuks piisavalt kapitali, kuid aasta keskel alustame ettevalmistustega, et 2019. aastal võlakirjade näol refinantseerida ja kaasata juurde uut kasvuks vajaminevat kapitali,” sõnas Madis Toomsalu.

Pika finantsprognoosi kohaselt kasvavad grupi tulud järgneval viiel aastal keskmiselt 15%, samal ajal kui kulud kasvavad 8% aastas. Prognoosi kohaselt võiks LHV konsolideeritud puhaskasum jõuda 2022. aastaks 54,1 miljoni euroni.

Toomsalu arvates on see plaan ambitsioonikas, kuid realistlik: “”Viie aasta finantsprognoosi üheks eelduseks on olemasoleva majanduskeskkonna püsimine. Kõige enam tegelikkusest erineda võivad finantsprognoosi kirjed on finantsvahendusega seotud hoiuste mahud ja tulud. Tulumaksueelseks konsolideeritud omakapitali tootluseks prognoosime kõikidel aastatel vähemalt 20%. Viie aasta prognoosi kohaselt on eesmärgiks liikuda ka aktsionäride puhaskasumi osas 20% omakapitali tootluse suunas. Viie aasta prognoos eeldab 2019. ja 2020. aastal võlakirjade näol uut kapitali kaasamist.”

LHV Group avaldab oma pika finantsprognoosi esmakordselt, pakkudes Toomsalu sõnul sellega investoritele lisaväärtust: “Järgime Hea Ühingujuhtimise Tava, mille üks nurgakividest on investorite võimalikult võrdne kohtlemine. Seepärast oleme otsustanud avaldada ka viie aasta finantsprognoosi, mille tegemine ei ole LHVs midagi uut, küll aga on esmakordne selle avalikustamine.”

LHV-l on üle 5300 aktsionäri ja üle 900 võlakirjainvestori.

2018. aasta finantsprognoosi ja viie aasta finantsplaaniga saab täies mahus tutvuda SIIN.

scroll to top