fbpx
Close

Kuidas hinnata finantsmudeli realistlikkust?

Avatar

Foto: Crowdestate

Ühisrahastuse saab jagada väga erinevateks osadeks. Ühelt pool võib joone tõmmata laenude ja omakapitaliinvesteeringute vahele, teiselt poolt võib mängu tulla investeeringuprojektide rahaline maht. Kui näiteks lühiajaliste tarbimislaenude puhul toimib hästi hajutamisefekt, kus portfelli saab võtta sadu või tuhandeid väikelaene, siis näiteks suuresummaliste kinnisvaraprojektide puhul võib see probleemiks osutuda – pakutavate projektide hulk on alati väga limiteeritud.

Crowdestate’i minimaalne investeeringusumma (pilet) on ühisrahastuse sektori kohta tavapäratult suur 100 eurot, mis ühelt poolt nõuab, et investor teeks koduse töö paremini ära. Teiselt poolt on aga selge, et kümne euro kaupa investeerides ei ole võimalik portfellis saavutada vajalikku hajutatust, sest keskmiselt on meie pakutava projekti maht sadades tuhandetes eurodes. Anname alati investoritele enne investeeringu tegemist võimaluse projektiga süvitsi tutvuda, et saaksite teha informeeritud investeerimisotsuse. Sageli toetame projekti tutvustavat info muude materjalidega, näiteks finantsmudeliga.

Enamasti lähtume projekti tulusushinnanguid tehes kolmest stsenaariumist: negatiivne, baasstsenaarium ja optimistlik. Kõigi kolme puhul hindame tulevikupotentsiaali ja proovime mõista kuidas projekti tulusus ja risk muutub erinevatel juhtumitel.

Loe edasi Crowdestate’i blogist

scroll to top