fbpx
Close

Baltic Horizon Fund suurendas mullusega võrreldes renditulu ja kasumit

Avatar

Balti börsil noteeritud kinnisvarafond Baltic Horizon Fund avaldas reedel 2018. aasta kolmanda kvartali ja aasta esimese üheksa kuu konsolideeritud auditeerimata majandustulemused. Fond andis teada, et mulluse aasta sama perioodiga kasvasid kõik olulised mõõdetavad näitajad.

Seisuga 30. september 2018 oli vara brutoväärtus 248,6 miljonit eurot – pisut kõrgem kui eelmise kvartali lõpus (seisuga 30. juuni 2018: 248,5 miljonit eurot). 2018. aasta III kvartalis viis Kontsern lõpule LNK Centre ostu. Kuna omandatud kinnisvarainvesteering ei ole laenuga koormatud, ei mõjutanud tehing vara brutoväärtust.

2018. aasta kolmandas kvartalis Fondi vara puhasväärtus ei muutunud ning jäi tasemele 109,3 miljonit eurot. Omakapitalile avaldasid positiivset mõju Fondi kolmanda kvartali majandustulemused, ent seda mõju vähendasid osakuomanikele tehtud rahaline väljamakse summas 2,0 miljonit eurot (0,025 eurot osaku kohta) ja omaosakute tagasiost.

Fond teenis 2018. aasta kolmandas kvartalis 3,8 miljonit eurot puhast renditulu (2017. aasta III kvartal: 2,6 miljonit eurot). Fondi puhaskasum oli 2,2 miljonit eurot (2017. aasta III kvartal: 1,7 miljonit eurot). Puhta renditulu ja puhaskasumi kasvule avaldas positiivset mõju uute kinnisvarainvesteeringute omandamine (Vainodes I büroohoone, Postimaja ostukeskus ja LNK Centre büroohoone).

Fond deklareeris osakuomanikele III kvartali 2018 tulemustest rahalise väljamakse summas 2,058 miljonit eurot, mis on 0,026 eurot osaku kohta (II kvartalis 2018 1,979 miljonit eurot või 0,025 eurot osaku kohta). III kvartalis 2018 kasvas Fondi Genereeritud Neto Rahavoog (GNR) 2,070 miljoni euroni, mis teeb 0,026 eurot osaku kohta (II kvartalis 2018 2,267 miljonit eurot või 0,029 eurot osaku kohta).

Fondi tegevuse ülevaade:

16. augustil 2018 kuulutas Fond välja rahalise kvartaliväljamakse kogusummas 2,0 miljonit eurot ehk 0,025 eurot osaku kohta. Väljamakse kuulutati välja 2018. aasta II kvartali tulemuste eest.

27. aprillil 2018 viis Fond lõpule oma 5-aastaste tagamata võlakirjade märkimise mahus 30 miljonit eurot. 28. augustil 2018 noteeriti võlakirjad Nasdaq Tallinna börsil.

1. augustil 2018 alustas Fond osakute tagasiostu programmi, mis kestab kuni 19. juunini 2019. Tagasiostu programmi raames võib Fond omandada kuni 5 miljoni euro eest kuni 5 miljonit osakut. Tagasiostu eesmärk on omandada Fondi osakuid avatult turult tingimusel, et osaku hind on madalam kui viimane osaku puhasväärtus (NAV). Fondivalitseja tühistab tagasiostu programmi raames omandatud osakud kolme kuu jooksul. Osakute tagasiost toimub Nasdaq Tallinna börsi kaudu. 30. septembriks 2018 oli Fond ostnud tagasi 278 402 osakut, mis selle kuupäeva seisuga olid Fondi omandis.

15. augustil 2018 viis Fond lõpule Riias (Läti) asuva LNK Centre büroohoone omandamise. Praegu Fondile kuuluv hoone omandati aktsiate ostutehinguga. Hoone ostuhind oli 17,1 miljonit eurot, mis teeb ligikaudseks tootluseks omandamise hetkel 6,5%.

Börsiteadet ning majandusaruannet saab täies pikkuses lugeda SIIT.

scroll to top