fbpx
Close

Viljar Arakas rõõmustas: EfTEN-i III fondi aprilli tulemused olid paremad, kui eeldasime

Avatar

Foto: EfTEN

Kolmapäeval, 12.mail avaldas EfTENi III kinnisvarafond börsiteates aprilli finantstulemused ja aktsia puhasväärtuse. Fondijuht Viljar Arakas sõnas kommentaaris, et fondi aprilli tulemused kujunesid oodatust paremaks. Fondijuht leiab, et aprilli head tulemused annavad põhjust eeldada, et kriisi mõju EfTENi üüritulule on küll ajutiselt negatiivne, kuid tänu fondi varade heale hajutatusele ning olemasolevatele vabadele vahenditele, on fondi äritegevus endiselt stabiilne.

Fondijuht Viljar Arakase kommentaar: Seoses märtsi keskpaigast alguse saanud eriolukorraga võis eeldada, et aprill kujuneb fondi üürnikele aasta kõige keerulisemaks kuuks. Oleme kriisiperioodil koos oma klientidega võtnud kasutusele meetmeid eriolukorra mõju leevendamiseks, mille tulemusel on fondi aprilli tulemused paremad kui me seda kuu alguses eeldasime. On alust uskuda, et mai kujuneb seoses liikumise ja äritegevuse piirangute vähendamisega fondi üürnikele veelgi paremaks.

EfTEN Real Estate Fund III AS-i suurim üksikinvesteering on Saules Miestase kaubanduskeskus Šiauliais, Leedus. Leedus avati kaubanduskeskused juba 23. aprillil, s.h avasid kauplused ka Saules Miestase üürnikud. Sellegipoolest võtab kriisieelse keskuse külastatavuse ja käibe saavutamine hinnanguliselt 4 – 5 kuud aega. Leedu valitsus võttis mai alguses vastu üürikulude kompenseerimise meetme rahalise kogumahuga 100 miljonit eurot. Üürikulude kompensatsiooni saavad kaubanduskeskuste üürnikud taotleda kuni 50% ulatuses üüri- ja kõrvalkuludest tingimusel, et keskuse omanik on andnud omalt poolt ajutist üüriallahindlust vähemalt 30% alates karantiiniperioodi algusest kuni 60 päeva peale selle lõpetamist. Antud meede pakub olulist rahalist leevendust ka Saules Miestase üürnikele.”

Finantstulemused ja aktsia puhasväärtus

EfTENi aktsia puhasväärtus (NAV) aprilli lõpu seisuga oli 17,29 eurot. NAV suurenes aprillis 0,6%. EPRA aktsia puhasväärtus aprilli seisuga 18,40 eurot. EPRA NAV suurenes aprilli jooksul 0,7%.

Fondi aprilli tulemused kujunesid oodatust paremaks. Eriolukorrast tulenevalt tehti üürnikega kokkuleppeid ajutiseks (kolmeks kuuks) üüritulu alandamiseks peamiselt logistika sektoris kokku 39 tuhande euro ulatuses. Samuti pikendati sama perioodi võrra kehtivate üürilepingute lõpptähtaega. Kaubanduse segmendis oli üüritulu 19 tuhande euro võrra kõrgem kui märtsis, seda peamiselt kuu varem tehtud konservatiivsete hinnangute korrigeerimise tõttu. Ühe logistikasektori üürniku üüritulu alandamise ajutine kokkulepe hakkas kehtima 1. maist, mistõttu langeb üüritulu veel 15 tuhande euro võrra. Võrreldes tavapärasel tasemel üürituluga, on Covid-19 põhjustatud eriolukorrast tulenevalt fondi üüritulu ajutiselt langenud keskmiselt 130 tuhande euro võrra kalendrikuu kohta, seisab ettevõtte börsiteates.

Likviidsusriski maandamiseks on fondi 9 tütarettevõtet sõlminud kokkuleppeid ajutisteks laenu maksepuhkusteks, mis andis täiendavat likviidsust aprillis 206 tuhande euro väärtuses. Fond teenis aprillis konsolideeritud korrigeeritud rahavoogu kokku 454 tuhat eurot. Seega oleks fondi rahavoog ka ilma maksepuhkusteta olnud 248 tuhat euro suurune, mis on keskmiselt 33% väiksem kui fondi tavapärane korrigeeritud rahavoog.

Fondi konsolideeritud müügitulu oli aprillis kokku 786 tuhat eurot, EBITDA 624 tuhat eurot ja puhaskasum 465 tuhat eurot. Aprilli kõrgem EBITDA on peamiselt seotud kuu varem uute kinnistute soetamisega tehtud due diligence (hoolsusaudit) kuludega.

EfTEN Real Estate III fondi konsolideeritud raha jääk oli aprilli lõpu seisuga 10,6 miljonit eurot, millest 4,7 miljonit eurot moodustab viimasest aktsiaemissioonist laekunud investeerimata kapitali jääk.  EfTENi konsolideeritud varade maht oli 141,0 miljonit eurot ning omakapital 73,0 miljonit eurot.

scroll to top