fbpx
Close

Kui palju sul peaks praeguseks hetkeks juba olema säästetud?

Avatar

Kui teada numbrit, kui palju peaks inimesel olema säästetud selleks hetkeks, kui ta otsustab pensionile jääda, saab vastata olulisele küsimusele: “Kas ma olen praeguseks ajaks piisavalt sääste kogunud?” Toome välja mõned kasulikud näpunäited, mille abil jälgida erinevates eluetappides oma säästueesmärke.

80% reegel

Paljud USA eksperdid ütlevad, et pensionile jäädes võiks sissetulek olla 80% pensionieelsest sissetulekust. Kui sa teenisid enne pensionile jäämist 20 000 eurot aastas, siis pensionile jäädes võiks aastane sissetulek olla 16 000 eurot. See tagaks enam-vähem sarnase elustiili jätkumise, kuna paljude inimeste jaoks on tööl käimine üsna suur kuluallikas. Kui aga just pensionieas soovitakse hakata rohkem reisima või teiste kallimate hobidega tegelema, siis peab enda jaoks seda protsenti vastavalt nihutama.

4% reegel

Kui arvestada meie investeeringute keskmiseks tootluseks pärast makse ja inflatsiooni 5%, siis algkapitali säilimiseks saab igal aastal välja võtta 4%. Kui me võtame aluseks eelnevas punktis toodud 16 000 eurot aastas, siis selle põhimõtte järgi peaks pensionäril olema 400 000 euro suurune investeerimisportfell, et igal aastal saaks välja võtta 16 000 eurot ilma, et portfell kahanema hakkaks.

Palgakordajad

Üheks võimalikuks sihtmärgiks, mida erinevatel eluetappidel aluseks võtta on sissetulekute kordajad. USA pensionifond Fidelity on välja pakkunud tabeli, mille kohaselt 30. eluaastaks peaks inimesel olema kõrvale pandud ja investeeritud 50% tema aastapalgast.

Edasised sihtmärgid oleks:

40 eluaastat – kahekordne aastapalk
50 eluaastat – neljakordne aastapalk
60 eluaastat – kuuekordne aastapalk

Need etteantud redeliastmed peaks olema saavutatavad, kui alates 25. eluaastast säästetakse ja investeeritakse 15% oma sissetulekutest. Sellise säästumääraga ei jõua küll selle 400 000 euro suuruse portfellini, kuid eeldusel, et ka tulevikus säilib meil riiklik pension, saab senise elatustaseme pensionile jäädes endale tagada küll.

Säästmine

USA-s läbi viidud uuringute kohaselt suudavad sealsed 25-74-aastased tööl käivad inimesed kõrvale panna keskmiselt 19,8% oma sissetulekutest. Erinevates eluetappides on need keskmised protsendid erinevad:

25-34: 19%
35-44: 23%
45-54: 27%
55-64: 22%
65-74: 8%

Kokkuvõte

Uskudes, et Eesti inimeste säästmisvõimekus ei erine oluliselt USA numbritest, saame tõdeda, et eelnevalt välja käidud 15% säästumäär peaks suurele osale inimestest olema saavutatav. Kui see samm on tehtud ning säästmisega alustatud, siis järgmiseks eesmärgiks peaks olema see kapital ka investeerida ning kasvama panna.

Allikad: Fidelity, Investopedia.

scroll to top