fbpx
Close

Rohkem kui 12% Eesti noortest vanuses 18-24 ei õpi ega tööta

Avatar

Euroopa Liidus elab üle 38 miljoni noore vanuses 18-24 ning suurem enamus neist õpib, on praktikal ja/või käib tööl. 2017. aastal oli haridusasutustega seotud noori 40,4%, 27,7% töötas ja 17,8% käis õppimise kõrvalt ka tööl. See tähendab, et koguni 14,3% noortest ei olnud hõivatud ei kooli ega tööga.

Alates 2012. aastast on selliste noorte osakaal vähenenud 17,2 protsendilt praegusele 14,3 protsendile. Eestis on 2017. aasta andmetel ligi 30 000 noort, kes ei õpi, osale koolitustel ega
tööta. Meil on mitte millegagi hõivatud noorte määr 12,4% ehk väiksem võrreldes Euroopa liidu
keskmise 14,3 protsendiga.

Eurostati andmete kohaselt on viieteistkümnes Euroopa riigis Eestist suurem mittetöötavate ja õppivate noorte määr.

Nendest kõige suurema mittehõivatud noorte arvuga riigid olid eelmisel aastal Itaalia, Küpros ja Kreeka. Itaalias oli kogu noortest üks neljandik, Küprosel üks viiendik ja Kreekas 21,4%, kes ei õpi ega tööta. Võrdluses suureprotsendiliste riikidega oli Eestist väiksem mittehõivatud noorte määr üheteistkümnes Euroopa riigis. Kõige madalam oli see Hollandis (5,3%), järgnesid Sloveenia (8,0%) ja Austria (8,1%).

Kogu Euroopas on mitteõppivate ja mittetöötavate 18-24 aastaste noorte arv 5,5 miljonit – see on võrreldav Slovakkia ja Soome kogu elanikkonna arvuga.

Allikas: Eurostat

scroll to top