fbpx
Close

Oodatav tulusus ja XIRR arvutamine

Avatar

Ühisrahastuse projektidest laekuvad rahavood võivad olla väga erinevad, näiteks omakapitaliinvesteeringute rahalaekumised sõltuvad äriplaani elluviimise edukusest. Arendatava kortermaja puhul võib riskiks olla liiga aeglane müük ja tõusvad sisendhinnad. Võib juhtuda ka vastupidine: sisendhinnad on stabiilsed, kuid turuolukord lubab isegi müügihinna tõustes müüa korteriobjektid oodatust kiiremini ära.

Kindla maksegraafikuga ärilaenude puhul on selgust mõnevõrra rohkem, kuid ka seal tuleb arvestada võimalike viivisepäevadega, mis võivad tootlust nii tõsta kui langetada. Kõik sõltub, kas viivistelt tasutav intressimäär on sama või erineb laenu intressimäärast.

Mõlemal juhul huvitab investorit oodatav tulusus, sest selle alusel saab võtta vastu otsuseid kapitali investeerimise kohta. Crowdestate kasutab oodatava tulususe arvutamiseks tabeliarvutusprogrammidest tuttavat XIRR funktsiooni. Kuivõrd projektist laekuvad summad võivad olla erineva sageduse ja suurusega, siis XIRR funktsioon arvutab projekti sisemise tasuvusmäära sellise rahavoo puhul, mis ei ole korrapärane. Toome näite.

Loe edasi Crowdestate’i blogist.

scroll to top