fbpx
Close

Investeerimisriskid ja riskitaluvus

Avatar

Investeerimisel ei saa üle ega ümber faktist, et investeeringu oodatav tulusus ning investeeringuga seotud riskid on omavahel tihedalt seotud. Mida kõrgem on investeerimisrisk, seda suurem peaks olema investori poolt taotletav tootlus. Mida suuremad on investori ootused tootlusele, seda suuremat riski peab ta olema valmis võtma.

Investeerimisega kaasnev risk ei ole ühene mõiste, vaid see koosneb suurest hulgast erinevatest alamriskidest.

Investeerimisega kaasnevad üldised riskid

Tururisk

Tururisk on oht, et investeeringu väärtus võib muutuda turul aset leidvate ebasoodsate sündmuste, näiteks makromajanduslike põhjuste, poliitiliste või sotsiaalsete süsteemide ebastabiilsuse, investorite käitumine vms tõttu. Eelpool mainitud asjaolud võivad põhjustada kinnisvarahindade muudatusi ja volatiilsust. Tururiski saab vähendada investeerimisportfelli hajutamisega erinevatesse varaklassidesse, majanduspiirkondadesse ning tööstusharudesse.

Loe edasi Crowdestate’i blogist.

scroll to top